CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tòa soạn: Toà nhà 3 tầng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ô D20 Tôn Thất Thuyết 
Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.3942.6573
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐẤT SỎI ĐỎ GIA CỐ XI MĂNG VÀ TRO BAY TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ TẠI ĐỒNG NAI

2017/5/4 15:17 - TS. Nguyễn Đức Trọng; ThS. Nguyễn Quốc Huy; ThS. Nguyễn Đạt Thịnh

Tóm tắt: Ngày nay, cấp phối sỏi đỏ hợp chuẩn dùng trong xây dựng móng đường ô tô ngày càng khan hiếm. Do đó, việc cải tạo đất sỏi đỏ không hợp chuẩn bằng cách gia cố chất kết dính vô cơ là cần thiết. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm đất sỏi đỏ gia cố xi măng (XM) và tro bay (TB) tại khu vực Đồng Nai. Kết quả thực nghiệm cho thấy, khi sử dụng chất kết dính là XM đã cải thiện tính chất cơ lý của đất rất đáng kể nhưng khi kết hợp thêm tro bay thì hiệu quả gia cố giảm. Với hàm lượng gia cố từ 8-10% XM thì đất gia cố đã đáp ứng yêu cầu cần thiết trong xây dựng móng dưới đường ô tô.


Summary:

 

Today, lateritic soil that conforms specifications to construct base and sub- base courses of road pavement is becoming increasingly scarce. Therefore, using inorganic binders to improve strength of unstandardized lateritic soils is necessary. This article presents some experimental results in using the cement and fly ash to improve lateritic soil in the region of Dong Nai. The results show that using the cement binder has improved the physical properties of the soil significantly. However, this stabilization effectiveness will reduce if fly ash is added. With the ratio of cement from 8 to 10 percent, the physical properties of cement-stabilized lateritic soil have met the specifications of pavement base and sub- base.

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Trong những năm qua, việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông đường bộ tại tỉnh Đồng Nai là một mục tiêu quan trọng nhằm nâng cao đời sống dân cư và khai thác tiềm năng kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, các nguồn vật liệu truyền thống như cấp phối sỏi đỏ có chất lượng tốt dùng cho xây dựng kết cấu áo đường ô tô hầu như không còn. Vì thế, xu hướng cải tạo nguồn đất sỏi đỏ không hợp chuẩn tại chỗ làm lớp móng đường ô tô thay thế các loại vật liệu truyền thống có giá thành cao hơn đang được nghiên cứu và ứng dụng.

 

NGUỒN:

 

TS. Nguyễn Đức Trọng -  Trường Đại học GTVT

 

ThS. Nguyễn Quốc Huy - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

 

ThS. Nguyễn Đạt Thịnh - Sở GTVT Đồng Nai

 

Mời xem chi tiết trên Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 4 Năm 2017GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH