CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Số 25, Tập thể Sư 361, ngõ 35 Nguyễn Bá Khoản Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0818547216
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

XÁC ĐỊNH ĐỘ LÚN CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẮP CÓ GIA CƯỜNG BẰNG LƯỚI ĐỊA KỸ THUẬT

2017/11/20 14:46 - TS. Nguyễn Duy Đồng; TS. Lê Văn Chung; KS. Võ Tiến Dũng

Tóm tắt: Thực tế cho thấy có nhiều giải pháp khác nhau để gia cường cho nền đường đắp. Một trong những giải pháp mới trên thế giới hiện nay đã và đang sử dụng là lưới địa kỹ thuật. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến nay tại Việt Nam việc áp dụng giải pháp lưới địa kỹ thuật gia cường nền đường còn chưa nhiều. Qua bài báo này, chúng tôi đưa ra phương pháp xác định độ lún của nền đường đắp trên đất yếu có gia cường bằng lưới địa kỹ thuật, từ đó, kiến nghị giải pháp sử dụng lưới địa kỹ thuật gia cường nền đường đắp nhằm tạo cơ sở khoa học giúp người thiết kế, thi công có thể đưa lưới địa kỹ thuật vào sử dụng rộng rãi trong xây dựng nền đường ô tô ở nước ta.


Từ khóa: Gia cường nền đắp, lưới địa kỹ thuật, nền đất kém ổn định, độ lún, đường ô tô.

 

Abstract: The reality is that there are many different solutions to strengthen the embankment. One of the new solutions in the world today is using geogrids. However, due to many reasons, so far in Vietnam the application of geo-grid reinforced road foundation is quite limited. After studying this article, our team presents solution determine the settlement of the embankment by use geogrids and recommends a solution using geotextile reinforcement road embankment to create a scientific basis to help designers, it is widely used in automobile road construction in our country.

 

Keywords: Strengthen embankment, geogrids, soft ground, settlement, automobile road.

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG

 

Trong thiết kế và thi công đường ô tô, việc gia cố đảm bảo tính ổn định nền đắp đã đặt ra những vấn đề nan giải và cấp thiết. Hiện nay, trên thế giới có nhiều phương pháp khác nhau để gia cường nền đường đắp trên đất kém ổn định như [1, 3, 4, 6]: giải pháp đắp bệ phản áp; tạo tầng cát đệm; sử dụng giếng cát hoặc bấc thấm; sử dụng vải địa kỹ thuật... Các giải pháp trên đã được sử dụng từ lâu nhưng trong những trường hợp cụ thể vẫn bộc lộ những khiếm khuyết và những hạn chế của nó. Một trong những biện pháp mới, có thể mang lại sự ổn định của các tuyến đường đi qua vùng đất kém ổn định là sử dụng lưới địa kỹ thuật (LĐKT).

 

NGUỒN:

 

TS. Nguyễn Duy Đồng;

 

TS. Lê Văn Chung;

 

 KS. Võ Tiến Dũng

 

Bộ môn Cầu đường Sân bay Viện kỹ thuật Công trình Đường bộ Học viện Kỹ thuật Quân sự

 

Mời xem chi tiết trên Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 9 Năm 2017GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH