Từ Dự án sân bay Long Thành, nhớ chuyện "bấm nút" đường sắt cao tốc 2015/5/4 14:24

"Điểm chung giữa dự án sân bay Long Thành và dự án Đường sắt cao tốc trước kia là những tính toán lợi ích kinh tế sơ sài không khoa học", TS Nguyễn Bách Phúc.

1
VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH