CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tòa soạn: Toà nhà 3 tầng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ô D20 Tôn Thất Thuyết 
Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.3942.6573
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

Nghị quyết hội nghị Ban Thường vụ Hội KHKT CĐVN ngày 18/3/2022.

2022/3/29 15:48 - Nguồn: Văn phòng Hội

Như tin đã đưa, vừa qua tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thường vụ TƯ Hội đã tổ chức họp đánh giá hoạt động của Hội từ khi có Ban Chấp hành TƯ Hội (Khóa VIII) đến nay và xác định các nhiệm vụ năm 2022. Sau đó Ban Thường vụ có Nghị quyết, toàn văn như sau:


 GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH