CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tòa soạn: Toà nhà 3 tầng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ô D20 Tôn Thất Thuyết 
Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.3942.6573
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

Thông báo tập huấn và hướng dẫn làm hồ sơ sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

2019/4/5 11:49 - Nguồn: Văn phòng Hội

Ngày 5/4, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam có Thông báo số 49/TB-HCĐVN về tổ chức tập huấn và hướng dẫn làm hồ sơ chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Toàn văn như sau:


 GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH