CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Số 25, Tập thể Sư 361, ngõ 35 Nguyễn Bá Khoản Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0818547216
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

2015/11/11 15:51 - mt.gov.vn TẢI VỀ

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký ban hành Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 2/11/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.


Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 63 gồm:

 

Bổ sung khoản 12 điều 3; sửa đổi điểm c khoản 4 Điều 4; sửa đổi khoản 5 Điều 7; sửa đổi Điều 14, Điều 15 và Điều 16; sửa đổi khoản 2 Điều 18; sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 37; sửa đổi khoản 6 và khoản 7 Điều 51; sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 54; sửa đổi khoản 3, điểm b khoản 5 và khoản 7 Điều 55; sửa đổi khoản 5 Điều 62; sửa đổi khoản 2, khoản 10 Điều 63.

 

Đồng thời bổ sung các Phụ lục 1a, 1b, 4a ban hành kèm theo Thông tư này vào Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT; bổ sung Phụ lục 2a ban hành kèm theo Thông tư này thay thế cho Phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông tư 63; bổ sung Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư này thay thế cho Phụ lục 16; Bãi bỏ Phụ lục 13.

 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH