Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam thăm và làm việc với Hội KHKTCầu đường tỉnh Bến Tre

2019/7/23 8:9 - Nguồn : Văn phòng HKHKT Cầu đường tại TP. HCM
 
Tham dự buổi làm việc phía địa phương có Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng và đại diện của Sở GTVT Bến Tre; Chủ tịch và các  phó chủ tịch, chánh văn phòng  Hội KHKT Cầu đường tỉnh Bến Tre. Thay mặt TW Hội, Chủ tịch Ngô Thịnh Đức cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng đã tham dự cuộc họp và cảm ơn sự giúp đỡ của UBND tỉnh Bến Tre đối với hoạt động của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam nói chung và trực tiếp Hội KHKT Cầu đường tỉnh Bến Tre trong thời gian qua.
 
Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường tỉnh Bến Tre Trịnh Văn Y báo cáo kết quả hoạt động của hội trong thời gian qua. Đặc biệt là công tác huy động nguồn lực xã hội để đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn ( kết quả đã xây dựng hơn 2600 cây cầu giao thông nông thôn trên phạm vi tỉnh Bến Tre, khu vực tỉnh Bình Phước và huyện Cần Giờ -TP HCM).
 
Thay mặt UBND tỉnh Bến Tre, ông Cao Văn Trọng đã biểu dương thành tích của Hội KHKT Cầu đường tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác huy động nguồn lực xã hội  để đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn khu vực tỉnh Bến Tre và các tỉnh phía Nam.Lãnh đạo tỉnh ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội KHKT Cầu đường tỉnh trong công tác tư vấn đầu tư XDCTGT của địa phương. Lãnh đạo tỉnh Bến Tre mong muốn Hội KHKT Cầu đường tỉnh hoàn thiện và nâng cao năng lực Tư vấn quản lý đầu tư XDCTGT để hoàn thành nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng và giá thành cạnh tranh góp phần phát triển hạ tầng giao thông của địa phương,đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bến Tre và khu vực phía Nam.
 
Trong buổi làm việc thay mặt Hội KHKT Cầu đường Việt Nam chủ tịch Ngô Thịnh Đức đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội KHKT Cầu đường tỉnh Bến Tre trong thời gian qua. Đặc biệt là công tác huy động nguồn  lực xã hội để đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn khu vực tỉnh Bến Tre và các tỉnh phía Nam. Đồng chí Chủ tịch Hội cho rằng đây là mô hình mẫu cho hoạt động của Hội KHKT Cầu đường trong lĩnh vực đầu tư XDCTGT nông thôn từ nguồn vốn ngoài ngân sách, cần được phổ biến, nhân rộng trong hoạt động của Hội KHKT Cầu đường trên phạm vi cả nước.
 
Chủ tịch đề nghị Hội KHKT Cầu đường tỉnh Bến Tre xây dựng và hoàn thiện phương thức tổ chức, thực hiện công tác đầu tư XDCTGT nông thôn từ nguồn vốn xã hội hóa, để Trung ương Hội Cầu đường xem xét và tổ chức hội thảo , tọa đàm khoa học kỹ thuật về quản lý đầu tư XDCTGT nông thôn từ nguồn vốn xã hội hóa trong Quý III/2019  tại khu vực phía Bắc và phía Nam.Đồng chí chủ tịch đề nghị Hội KHKT Cầu đường tỉnh Bến Tre tăng cường cán bộ KHKT cho Trung tâm tư vấn cầu đường, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ Tư vấn quản lý đầu tư XDCTGT do UBND tỉnh giao, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.
 
Đối với tổ chức của Hội, Hội Cầu đường Bến Tre cần tích cực vận động để kết nạp thêm hội viên mới và xây dựng hội mạnh về số lượng, nâng cao chất lượng để tổ chức hoạt động của hội phù hợp với tiêu chí và điều lệ của Hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp XDGT nông thôn của tỉnh Bến Tre và khu vực phía Nam.Về công tác thi đua khen thưởng năm 2019, Chủ tịch đề nghị Hội KHKT Cầu đường Bến Tre lập danh sách và làm thủ tục đề nghị Trung ương Hội khen thưởng đối với các cá nhân và tập thể đã có thành tích trong phong trào huy động và đóng góp vốn xây dựng giao thông nông thôn, trong thời gian qua để Trung ương hội xem xét quyết định tặng thưởng, động viên kịp thời cho các nhân tố tích cực trong phong trào XDGT nông thôn.
 
Đối với UBND tỉnh Bến Tre đồng chí Chủ tịch thay mặt Trung ương Hội cảm ơn sự hỗ trợ của tỉnh đối với hoạt động của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam và trực tiếp là Hội KHKT Cầu đường tỉnh Bến Tre. Chủ tịch cũng mong muốn lãnh đạo và các ban ngành của tỉnh Bến Tre tích cực hỗ trợ hoạt động của Hội KHKT Cầu đường tỉnh Bến Tre thông qua việc giao công việc tư vấn, quản lý XDCTGT cho Hội để tạo điều kiện cho Hội có việc làm và thu nhập, duy trì hoạt động của Hội đạt hiệu quả .