Năm 2019, Bộ GTVT hoàn thành nhiều dự án đưa vào khai thác

2020/2/16 19:39 - Nguồn: mt.gov.vn

Bộ GTVT vừa có báo cáo gửi Ủy ban ATGT Quốc gia để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện trong năm 2019 của Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021.

 Cầu Vàm Cống được khánh thành ngày 19/05/2019

 
Theo đó, trong năm 2019, Bộ GTVT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về xây dựng và trình sửa đỗi Luật Giao thông đường bộ năm 2008, nghiên cứu đề xuất sửa đổi Luật giao thông đường thủy nội địa và các quy định pháp luật có liên quan đến trật tự ATGT và chống ùn tấc giao thông; ban hành quy định bắt buộc chủ đầu tư khi lập dự án đầu tư công trình xây dựng lớn phải thiết kế phương án kết nối giao thông vào đường quốc lộ, đường chính trong đô thị, tính toán nhu cầu giao thông phát sinh của công trình, đảm bảo ATGT và không gây ùn tắc giao thông; khẩn trương xây dựng và trình cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch toàn ngành và các quy hoạch chuyên ngành thuộc lĩnh vực GTVT; cập nhật và tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Trong năm 2019, Bộ GTVT đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 07 văn bản quy phạm pháp luật và 04 đề án, hoàn thành 100% Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019. Bộ trưởng Bộ GTVT cũng đã ban hành theo thẩm quyền 51 thông tư và phê duyệt 01 đề án.
 
Về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư hạ tầng giao thông đã được phê duyệt; khẩn trương đưa tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông vào vận hành thương mại và chuyển giao để ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý, vận hành, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để khẩn trương đưa tuyến đường sắt đô thị vào khai thác đồng thời tiếp tục phối hợp với các Vụ thuộc Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt phục vụ cho việc việc cấp Giấy phép cho lái tàu đường sắt đô thị.
 
Về tăng cường công tác bảo trì KCHTGT, nhất là hệ thống KCHTGT đường bộ; nghiên cứu báo cáo Chính phủ về việc tăng tỷ trọng vốn cho công tác bảo trì KCHTGT, riêng lĩnh vực đường bộ đã hoàn thành việc quản lý, bảo trì 154 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài 24.598 km, 6.750 cầu, 12 bến phà và 10 công trình hầm. Bộ GTVT đã chấp thuận kế hoạch nhu cầu quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2020, danh mục công trình chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch bảo trì năm 2020 và đang xem xét phê duyệt kế hoạch bảo trì năm 2020. Bộ GTVT cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 -2030...
 
Bộ GTVT đã tăng cường công tác quản lý chất lượng, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ triển khai các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm của ngành như tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Dự án CHKQT Long Thành, mở rộng CHKQT Tân Sơn Nhất, nghiên cứu tiền khả thi đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, thu phí tự động không dừng... Đã kịp thời hoàn thành 16 dự án để đưa vào khai thác; hoàn thành công tác chuẩn bị, triển khai thi công 15 dự án.
 
Nhằm tăng cường quản lý chất lượng, tiến độ các dư án, công trình hạ tầng giao thông, Bộ GTVT đã xây dựng Đề án đổi mới công tác quản lý đầu tư xây dựng trong lĩnh vực GTVT; yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ, công vụ liên quan đến hoạt động quản lý, thực hiện dự án, phòng ngừa, ngăn chăn tiêu cực; tăng cường kiểm soát công tác lựa chọn nhà thầu và quản lý thực hiện hợp đồng xây lắp các dự án xây dựng công trình giao thông; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trong công tác đấu thầu, ký kết, quản lý hợp đồng và chế tài xử lý vi phạm hợp đồng của nhà thầu xây lắp; tăng cường kiểm soát công tác lựa chọn nhà thầu phần vốn nhà nước tại các Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông và các Dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án đường sắt và đường bộ quan trọng, cấp bách theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
Về trao đồi, chia sẻ thông tin với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương nhằm tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động đảm bảo ATGT và chống ùn tắc giao thông; ban hành quy định bắt buộc đối với tổ chức, cá nhân ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động vận tải và to chức giao thông. Nội dung này, tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã quy định việc kết nối và phối hợp chia sẻ thông tin giữa các Bộ, ngành, địa phương. Bộ GTVT đang chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan triển khai thực hiện. Đồng thời, Bộ GTVT đã chỉ đạo các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường ứng dụng và phối hợp, chia sẻ thông tin với các địa phương, các Sở GTVT để xử lý theo quy định các vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải được phát hiện thông qua thiết bị giám sát hành trình gắn trên xe ô tô kinh doanh vận tải.
 
Về lập và triển khai thực hiện các đề án, dự án bảo đảm trật tự ATGT cho tất cả các lĩnh vực, Bộ GTVT tập trung vào nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng, an toàn kỹ thuật phương tiện và người điều khiển phương tiện; xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên quốc lộ vào năm 2020; đưa ra lộ trình cụ thế đế xoá bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt vào năm 2025, giảm tối thiểu 30% lối đi tự mở vào năm 2021; khẩn trương sửa chữay bảo đảm an toàn đường cất hạ cánh đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất. 
 
Công tác xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn mất ATGT trên hệ thống quốc lộ, bổ sung hệ thống báo hiệu đương bộ để đảm bảo ATGT được quan tâm thực hiện, đến nay đã xử lý 73 điểm đen, 179 điểm tiềm ẩn TNGT; đã sơn kẻ 1.200 km vạch sơn đường; thay thế, điều chỉnh 1.800 cụm biển báo; sửa chữa, bổ sung 156 km hộ lan tôn sóng; 12 đường cứu nạn. Rào thu hẹp tại 1.486/2.017 vị trí (đạt 73,67%); cắm biển “Chú ý tàu hỏa” tại 3117/4.038 vị trí (đạt 77,19%); tổ chức cảnh giới ATGT tại 129/148 vị trí đường ngang, lối đi tự mở (đạt 87,16 %), cắm biển hạn chế phương tiện cơ giới tại các lối đi tự mở công cộng có chiều rộng >3m là: 158/811 vị trí (đạt 19,48%). Phối hợp và tham gia góp ý cho địa phương trong việc xây dựng gồ giảm tốc, tạo lối đi êm thuận cho 639/1574 lối đi tự mở trong năm 2019. Phối hợp với các địa phương xóa bỏ 53 vị trí lối đi tự mở. Không để phát sinh lối đi tự mở trên các tuyến đường sắt.
 
 
Bộ GTVT đã kịp thời hoàn thành nhiều dự án để đưa vào khai thác nhằm tăng cường kết nối
 
Bộ GTVT lập Đề án đầu tư các công trình hạ tầng kết nối và khu hậu cần của các cảng biển, cảng hàng không quốc tế, cảng thủy nội địa trọng điểm nhằm tái cơ cấu thị phần các lĩnh vực vận tải và thúc đẩy phát triển logistics. Đã kịp thời hoàn thành nhiều dự án để đưa vào khai thác nhằm tăng cường kết nối như: Dự án xây dựng cầu Đà Rằng, cầu Sông Chùa trên QL1 cũ, tỉnh Phú Yên; Dự án đường HCM đoạn tránh thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai; cầu Vàm Cống, dự án thành phần 3 thuộc dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông; Dự án ĐTXD mới đoạn qua thị xã Ninh Hòa (Km0+00 - Km2+897); cải tạo, nâng cấp tuyến QL26 các đoạn Km3+411 - Kml5+350 (tỉnh Khánh Hòa)... Tiếp tục hoàn thành công tác chuẩn bị, triển khai thi công nhiều dự án đường bộ khác: Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Dự án xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối QL1 đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đường ven biển phía Nam (QL40); Dự án đầu tư cải tạo nâng cap QL12, đoạn Km22-Km66, tỉnh Lai Châu - Giai đoạn 2; Dự án cải tạo nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; Dự án thành phần ĐTXD đoạn Cao Bồ - Mai Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020...
 
Bộ GTVT đã hoàn thành xây dựng phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông của Bộ; tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng và chính thức đưa vào sử dụng từ 30/6/2019; đã hoàn thành tích hợp, liên thông phần mềm quản lý văn bản của Bộ GTVT với Trục liên thông văn bản quốc gia; đã hoàn thành tài liệu về nghiệp vụ gửi, nhận văn bản điện tử; tài liệu kỹ thuật hướng dẫn kết nối liên thông và gửi các đơn vị thuộc Bộ GTVT để triển khai, đang triển khai kết nối với các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT. Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ đang được Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ.
 
Bộ GTVT đã thực hiện ban hành theo thẩm quyền và phối hợp ban hành về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn của ngành để hướng dẫn thực hiện theo quy định. Hiện nay, Cục ĐSVN đang tiếp tục được giao nhiệm vụ xây dựng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam thuộc kế hoạch KHCN năm 2019 - 2020, gồm: 01 Tiêu chuẩn về ghi đường sắt; 01 Tiêu chuẩn về Đường sắt tốc độ cao; 03 Tiêu chuẩn về thông tin và điện đường sắt. Các lĩnh vực khác đang tiếp tục rà soát và hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn để thực hiện.
 
Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các quy đinh, chính sách khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và ô nhiêm môi trường; lồng ghép vào các quy định pháp luật, chiến lược, quy hoạch của ngành giao thông vận tải; phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các Đề án đã được phê duyệt của hai thành phố về hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân nhằm bảo đảm ATGT, chống ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.
 
Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất cải tiến Giấy phép điều khiển phương tiện giao thông được tích hợp các thông tin cần thiết cho công tác quản lý đối với người điều khiển phương tiện giao thông, đồng thời đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung trong công tác cấp Giấy phép lái xe, phục vụ công tác quản lỷ lái xe và xử lý vi phạm trật tự ATGT./.


GỬI Ý KIẾN