Hội Cầu đường Khánh Hòa với các dự án xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng 2013/8/22 20:19

Với 15 chi hội, trên 260 hội viên, Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Khánh Hòa là một trong số hội thành viên có phong trào mạnh của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Khánh Hòa và Hội Khoa học kỹ thuật...

Tạp chí Cầu đường Việt Nam có mã số chuẩn quốc tế ISSN 1859-459X 2013/8/22 18:27

Mã số ISSN (tiếng Anh là International Standard Sevial Number). Mã số ISSN được áp dụng cho tất cả các số của một xuất bản phẩm nhiều kỳ, bao gồm: đã, đang và sẽ xuất bản với các dạng giấy và điện...

1
VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH