CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tòa soạn: Toà nhà 3 tầng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ô D20 Tôn Thất Thuyết 
Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.3942.6573
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

PHÂN TÍCH LỰC KÉO TRONG CỐT ĐỊA KỸ THUẬT KẾT HỢP VỚI HỆ CỌC GIA CƯỜNG ĐẤT YẾU DƯỚI NỀN ĐƯỜNG ĐẮP

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả phân tích lực kéo trong cốt địa kỹ thuật (cốt ĐKT) dùng chuẩn của Anh BS8006-1:2010, tiêu chuẩn Đức EBGEO 2004 và phương pháp phần tử hữu hạn trong phần mềm địa kỹ thuật Plaxis 3D. Những kết quả phân tích khẳng định...

VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH