Ứng dụng vật liệu Carboncor Asphalt trong xây dựng đường giao thông tại tỉnh Thanh Hóa

2017/8/1 10:2 - Nguồn : ThS. Nguyễn Xuân Chung

Summary: In recent years with the development of science and technology, mostly in the field of new technologies materials applied in the construction and maintenance activities of transport infrastructure such as: Additive application (ISS aqueous) to enhances road subgrade; soil reinforced by binder hydration powder inorganic ZUGON in road construction technology (HRB); asphalt concrete pavement and foundations recycling technology, hollow asphalt concrete in road construction; using Asphalt pavement by Carboncor in road maintenance work, which was applied by the Ministry of Transport in the highway and provincal road and has assessed in the operation. Following is an assessment of the Carboncor Asphalt material used in the construction roads in Thanh Hoa province.

 

Vật liệu Carboncor Asphalt được thử nghiệm tại Việt Nam năm 2008, năm 2011 nhà máy đầu tiên được xây dựng tại Phủ Lý, Hà Nam. Đến nay, sản phẩm Carboncor Asphalt đã được ứng dụng vào thi công các công trình giao thông của gần 50 tỉnh thành trong cả nước. Carboncor Asphalt là vật liệu rải mặt đường do Công ty Carboncor (Nam Phi) phát minh và sáng chế, khắc phục được nhược điểm của các vật liệu đã và đang được ngành giao thông của nhiều nước sử dụng. Cùng với một khối lượng như bê tông nhựa thông thường nhưng vật liệu mới tăng được 25% diện tích phủ mặt đường. Hiệu quả kinh tế còn có được nhờ việc có thể sử dụng lao động địa phương để thi công vì công nghệ đơn giản.

 

NGUỒN:

 

ThS. Nguyễn Xuân Chung - Sở GTVT Thanh Hóa

 

Mời xem chi tiết trên Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 7 Năm 2017