Đại hội Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2017- 2022

2017/11/9 13:40 - Nguồn : Phùng Khiêm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lý Vinh Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Hội Cầu đường Lạng Sơn là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của những người công tác khoa học kỹ thuật và quản lý cầu đường tỉnh Lạng Sơn. Hội hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết để nâng cao kiến thức nghề nghiệp, phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cầu đường; phục vụ sự phát triển giao thông -  vận tải tỉnh Lạng Sơn.

 

Đại hội đã nghe công bố Quyết định số 1672/QĐ-UBND, ngày 11/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường tỉnh Lạng Sơn; công bố quyết định Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Lạng Sơn là thành viên của Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam.

 

Đại hội cũng thông qua nội quy, quy chế; điều lệ hoạt động của Hội; báo cáo của Ban Vận động thành lập Hội; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Ban kiểm tra Hội Cầu đường Lạng Sơn, khóa I, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Ban Chấp hành Hội Cầu đường Lạng Sơn ra mắt Đại hội và chụp ảnh cùng lãnh đạo tỉnh,

trung ương và nguyên lãnh đạo ngành Giao thông vận tải Lạng Sơn

 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng của Ban Vận động thành lập Hội và tổ chức đại hội lần thứ nhất; đồng chí đề nghị sau khi thông qua nghị quyết đại hội, ban chấp hành hội có chương trình hành động cụ thể để thực hiện nghị quyết. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu trong thời gian tới, phát huy truyền thống của ngành giao thông - vận tải, ban chấp hành và các thành viên đẩy mạnh giáo dục truyền thống để góp phần thực hiện các nhiệm vụ của ngành. Hội phải là nơi tập hợp sức mạnh nhân lực, trí tuệ của đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật cầu đường để cùng ngành giao thông - vận tải, cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh giải quyết các vấn đề đang đặt ra như: phát triển giao thông nông thôn, bảo trì, bảo dưỡng cầu đường, vật liệu, công nghệ mới, cơ chế, quản lý khoán…. Hội phải ngày càng được củng cố, tăng cường cả về tổ chức và phát triển hội viên, chất lượng hoạt động ngày càng hiệu quả. Bên cạnh đó, hội tăng cường phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải, các sở, ngành chức năng, tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương Hội, sự phối hợp với các Hội tỉnh bạn để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ của hội, góp phần phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh.