KỶ NIỆM 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỘI KHKT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

2017/12/28 15:49 - Nguồn : TC CĐVN

THƯ CHÚC MỪNG

 

CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM

 

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển Hội KHKT Cầu đường Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam, tôi thân ái gửi tới Ban chấp hành, các tổ chức thành viên và toàn thế cán bộ, hội viên Hội KHKT Cầu đường Việt Nam những lời chúc mừng thân thiết nhất.

 

Hội KHKT Cầu đường Việt Nam là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp dưới sự quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải và là một trong số 142 thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, qua 7 kỳ Đại hội, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam ngày càng phát triển. Hội đã tập hợp và đoàn kết đông đảo các cán bộ KHKT Cầu đường trong và ngoài ngành, hiện đang công tác hay đã nghỉ hưu, để đóng góp trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển GTVT nước nhà. Tính cho đến nay, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam đã phát triển với hơn 90 tổ chức thành viên, bao gồm gần 1vạn hội viên trong cả nước. Trong suốt 30 năm qua, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích to lớn trong việc tổng kết thực tiễn, phổ biến, ứng dụng KH&CN trên lĩnh vực cầu đường, tư vấn, phản biện và giám định xã hội các dự án, đề án, chiến lược phát triển ngành GTVT. Từ năm 2012 đến nay, Hội đã đạt được nhiều kết quả được Bộ GTVT ghi nhận như: chủ động tham gia tư vấn phản biện, giám định xã hội các chủ trương đầu tư, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề kỹ thuật phức tạp, các đề án, dự án trọng điểm... Hội Tổ chức nhiều hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế,tổ chức tọa đàm về những vấn đề nổi nên trong ngành như quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình giao thông và nhiều vấn đề khác để đề xuất những kiến nghị độc lập, khách quan và dựa trên cơ sở khoa học với các bộ, ngành có liên quan. Hội KHKT Cầu đường Việt Nam cũng đã triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng thành công các thành tựu KH&CN mới trên lĩnh vực cầu, đường của thế giới vào điều kiện thực tế của Việt Nam, tham gia biên soạn và thẩm định các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến lĩnh vực cầu đường, đẩy mạnh hoạt động phổ biến kiến thức KH&CN thông qua việc mở các khóa đào tạo, tập huấn về quy chuẩn, tiêu chuẩn mới, về các tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực cầu đường và duy trì xuất bản hàng tháng Tạp chí Cầu đường Việt Nam, trang thông tin điện tử của Hội để phổ biến kịp thời thông tin KHKT tới các hội viên trong cả nước.

 

Đặc biệt, Hội đã tích cực mở rộng hợp tác quốc tế với Hiệp hội Đường bộ Nhật Bản (JARA), Hiệp hội đường bộ toàn cầu (PiARC) và các tổ chức khác, liên kết với các công ty của Mỹ, Nhật triển khai nghiên cứu các công nghệ mới, vật liệu mới để ứng dụng vào Việt Nam.

 

Hội KHKT Cầu đường Việt Nam là một trong số các hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam dẫn đầu phong trào hoạt động hội và đã đóng góp tích cực vào các hoạt động chung của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam.

 

Trung ương Hội KHKT Cầu đường Việt Nam, nhiều hội thành viên và hội viên của Hội đã được Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam tặng các phần thưởng cao quý. Đặc biệt, trong năm 2015 và 2017 hai hội viên của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam được tôn vinh là trí thức KH&CN tiêu biểu của Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam.

 

Chúc Hội KHKT Cầu đường Việt Nam trong những năm tới sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát triển mạnh về tổ chức, tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức cầu đường Việt Nam, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đưa giao thông vận tải Việt Nam đi trước một bước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà.

 

Chào thân ái.

 

TM CHỦ TỊCH ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC & KỸ THUẬT VIỆT NAM

 

CHỦ TỊCH

 

GS. Viện Sỹ Đặng Vũ Minh