Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam thăm và làm việc với PORTCOAST

2019/9/6 9:26 - Nguồn : Văn phòng HKHKT Cầu đường tại TP. HCM
Một dự án cảng biển do Portcoast tư vấn thiết kế
 
Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch Hội Cảng Đường Thủy – thềm lục địa Việt Nam ông: Nguyễn Ngọc Huệ. Đại diện Công ty CP TVTK Cảng – Kỹ thuật biển (Portcoast) có Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc ông: Trần Tấn Phúc cùng với lãnh đạo và các cán bộ khoa học kỹ thuật của Công ty. Cùng tham dự buổi làm việc có: VPĐD KHKTCĐ tại TP.HCM, ông: Đặng Việt Hưng.  Hội KHKT Cầu đường Cảng TP.HCM có ông: Hà Ngọc Trường. 
 
Sau khi nghe Chủ tịch Hội Đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty CP TVTK Cảng – Kỹ thuật biển (Portcoast): Trần Tấn Phúc báo cáo và trình chiếu tư liệu hình ảnh về việc ứng dụng công nghệ BIM trong khảo sát và thiết kế công trình giao thông theo công nghệ 3D của Công ty trong thời gian qua và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự cuộc họp. Chủ tịch Hội KHKTCĐ Việt Nam đã kết luận một số nội dung sau: 
 
Việc Công ty CP TVTK Cảng – Kỹ thuật biển (Portcoast) đã ứng dụng công nghệ BIM vào công tác khảo sát thiết kế công trình giao thông trong thời gian qua là bước đột phá công nghệ trong công tác khảo sát thiết kế CTGT, so với công nghệ truyền thống và quy trình, quy phạm ngành GTVT hiện nay. Vì vậy việc trao đổi phổ biến công nghệ là cần thiết và hữu ích cho các đơn vị tư vấn thiết kế và quản lý hệ thống Công trình Giao thông, Xây dựng. Thống nhất tổ chức tọa đàm khoa học kỹ thuật về việc ứng dụng công nghệ BIM trong công tác khảo sát, thiết kế và quản lý xây dựng công trình giao thông (dự kiến 26/10/2019). Đồng chủ trì tổ chức tọa đàm do Hội KHKTCĐ Việt Nam và Hội Cảng Đường Thủy – thềm lục địa Việt Nam. 
 
- Chủ trì báo cáo chuyên đề tọa đàm: Công Ty Cổ Phần  Tư Vấn Thiết Kế Cảng - Kỹ Thuật Biển (Portcoast)
 
- Địa điểm: Văn phòng Công Ty Cổ Phần  Tư Vấn Thiết Kế Cảng - Kỹ Thuật Biển (Portcoast) 
 
- Thành phần tham dự gồm Hội Cầu Đường Cảng TP.HCM, Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, Đại học GTVT TP.HCM, Cty CP TVTK GTVT Phía Nam (TediSouth), các đơn vị tư vấn, thiết kế và các Ban quản lý dự án trong ngành GTVT. Danh sách cụ thể do Chủ tịch TW Hội KHKTCĐ Việt Nam quyết định.
 
- Công Ty Cổ Phần  Tư Vấn Thiết Kế Cảng - Kỹ Thuật Biển (Portcoast) chuẩn bị nội dung tọa đàm gửi Chủ tịch TW Hội KHKTCĐ Việt Nam và Hội Cảng Đường Thủy – thềm lục địa Việt Nam trước ngày 30/9/2019.
 
- Giao Văn phòng đại diện Hội KHKTCĐ Việt Nam tại TP.HCM phối hợp với Công Ty Cổ Phần  Tư Vấn Thiết Kế Cảng - Kỹ Thuật Biển (Portcoast) chuẩn bị nội dung và chương trình tọa đàm gửi báo cáo về TW Hội KHKTCĐ Việt Nam trước ngày 30/9/2019.