Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Cầu đường Việt Nam thành công tốt đẹp

2019/9/28 10:28 - Nguồn : Tin: PV

Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Nhiệm kỳ qua (2017 – 2019), Chi hội Nhà báo Tạp chí Cầu đường Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong công tác Hội, góp phần xây dựng Chi hội Nhà báo và đóng góp vào sự phát triển của Tạp chí Cầu đường Việt Nam. Không có Hội viên nào vi phạm các tiêu chuẩn về đạo đức người làm báo Việt Nam.

 

Chủ tịch Ngô Thịnh Đức phát biểu chỉ đạo công tác Tạp chí nói chung và Chi hội nói riêng.

 

Nhà báo Phạm Thị Hà, Phó trưởng ban Công tác Hội, Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ngô Thịnh Đức đã gợi ý nhiều nội dung, đề nghị Hội tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, gắn phát triển hội viên với nâng cao chất lượng. Đồng thời, Tạp chí cần bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, tuyên truyền có hiệu quả hớn, đáp ứng mong đợi của các hội viên trong cả nước.
 
Nhà báo Phạm Thị Hà, Phó Trưởng ban Công tác Hội, Hội Nhà báo đã phát biểu, nêu lên các nhiệm vụ mà Chi hội cần phấn đấu, thiết thực kỷ niệm lần thứ 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020), 75 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (1945 – 2020) và chào mừng Đại hội lần thứ XI của Hội Nhà báo Việt Nam.
 
Đại hội đã bầu Ban Thư ký Chi hội, gồm 02 người: Ông Nguyễn Văn Nhân, Tổng Biên tập giữ chức Thư ký Chi hội; ông Ngô Đức Hành, Phó Tổng biên tập giữ chức Phó Thư ký Chi hội kiêm công tác kiểm tra của Chi hội./.
 
 
Hội viên phát biểu tại Đại hội
 
Đại hội thành công tốt đẹp