Bộ GTVT tổng kết 10 năm phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2010-2020

2019/10/16 9:50 - Nguồn : Nguồn: Bộ GTVT

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị gồm các đồng chí: Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể; Thứ trưởng Lê Tuấn Anh, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện.
 
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo cơ quan ban, ngành Trung ương, các địa phương tiêu biểu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: Nam Định, Thanh Hóa, Hải Dương, Lào Cai, Yên Bái, Đồng Tháp… và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT. 
 
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết, khu vực nông thôn chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ chủ quyền đất nước. Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.
 
"Sau 10 năm thực hiện, việc phát triển GTNT trên cả nước đạt kết quả toàn diện. Kết cấu hạ tầng giao thông phát triển mạnh, nhiều công trình GTNT được xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và được bảo trì thường xuyên", Thứ trưởng Lê Anh Tuấn khẳng định.
 
Cũng theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, giai đoạn 2010 - 2019 cả nước xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và bảo trì sửa chữa 345.897km đường, 31.364 cầu, 125.639 cống; giảm sâu số xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã từ 140 xã năm 2010 xuống còn 13 xã năm 2019; Tăng tỷ lệ cứng hóa các loại đường GTNT từ 37,9% năm 2010 lên 68,69% năm 2019. Số xã đạt 4/4 tiêu chí về đường GTNT đạt 63,2%, vượt kế hoạch trước 1,5 năm so với mục tiêu đặt ra trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (chỉ tiêu là 55% số xã đạt 4/4 chỉ tiêu này vào năm 2020). Đặc biệt, tiêu chí GTNT cũng về đích trước hạn 1,5 năm.
 
Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, hệ thống giao thông nông thôn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo vẫn còn nhiều khó khăn; cả nước hiện vẫn còn 13 xã chưa có đường ô tô đi đến trụ sở ủy ban nhân dân; 101 xã có đường ô tô đến trụ sở ủy ban nhân dân xã nhưng không đi lại được 4 mùa; rất nhiều xã đường chưa được cứng hóa lớp mặt, nên việc đi lại còn khó khăn, nhất là trong mùa mưa, lũ…
 
"Do đó, để xây dựng và phát triển NTM trong giai đoạn tiếp theo, cần tiếp tục có những định hướng rõ ràng, các giải pháp đồng bộ và sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành và đặc biệt là sự tham gia tích cực của chính những người dân vùng nông thôn", Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.
 
Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cũng đánh giá cao sự hỗ trợ to lớn của các nhà tài trợ nước ngoài như: Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB), Nhật Bản, Australia và các cá nhân, tổ chức trong nước đã hỗ trợ về tài chính tăng cường năng lực cho ngành GTVT Việt Nam trong quá trình phát triển GTVT thời gian qua.
 
Theo báo cáo của Vụ Kế hoạch Đầu tư, tổng các nguồn vốn được huy động dành cho GTNT giai đoạn 2010 - 2019 là 366.246 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn Bộ GTVT huy động để triển khai các chương trình đề án, dự án về GTNT là 12.707 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA, đối ứng của Chính phủ và đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân bằng hình thức xã hội hóa.
 
Nguồn vốn do các địa phương huy động là 353.539 tỷ đồng; trong đó, có hơn 324.000 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng từ các nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp các địa phương, vốn ngân sách địa phương, vốn ODA của các địa phương, vốn xã hội hóa qua sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, huy động từ nhân dân và hơn 29.530 tỷ đồng vốn bảo trì, từ nguồn của các địa phương cân đối bố trí, Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, vốn bảo trì hệ thống đường thủy nội địa.
 
Trong khuôn khổ Hội nghị, đại biểu đã tích cực tham luận, báo cáo kết quả đạt được trong công tác xây dựng NTM tại địa phương. Hội nghị cũng đề ra giải pháp thực hiện trong giai đoạn tới nhằm tiếp tục thực hiện xây dựng NTM nâng cao tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu, huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng GTNT, tăng cường công tác quản lý, trì các tuyến đường, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư và đảm bảo an toàn giao thông.
 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu kết luận Hội nghị
 
Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, giai đoạn vừa qua, Đảng và Nhà nước đã dành nhiều nguồn lực cho phát triển hạ tầng GTVT không chỉ quốc lộ, đường cao tốc mà còn đặc biệt quan tâm phát triển hệ thống GTNT, giúp cho hệ thống giao thông kết nối từ Trung ương cho đến các vùng, miền xa của Tổ quốc; tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội cả nước cũng như các địa phương.
 
"GTNT có vai trò hết sức đặc biệt, có chức năng liên kết tất cả các vùng, ấp, thông từ đồng bằng đến miền núi xa xôi; kết nối các vùng này đến hệ thống GT đường quốc lộ, tỉnh lộ để tạo thành “mạch máu” giao thông từ Trung ương đến các địa phương; đem lại các lợi ích thiết thực cho địa phương và nâng cao đời sống người dân; kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo cho những vùng sâu, vùng xa khó khăn...", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.
 
Cũng theo Bộ trưởng Bộ GTVT, trong những năm qua, cùng với nguồn vốn ODA, ngân sách nhà nước, hỗ trợ từ Trung ương, các địa phương đều hết sức nỗ lực tập trung, chủ động bố trí ngân sách cho công tác phát triển GTNT; đặc biệt vận động nhân dân tham gia phong trào “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong xây dựng GTNT.  Từ đó đã đạt được những kết quả tích cực, những mô hình và cách thức triển khai sáng tạo hiệu quả của các địa phương và của các tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng GTNT. 
 
Bộ trưởng hoan nghênh nhiều tỉnh có cách làm hay, không chỉ phát triển hệ thống GTVT mà còn tập trung duy tu, sửa chữa, hình thành các mô hình bảo dưỡng hệ thống giao thông nông thôn, qua đó tiết kiệm cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng. Nhiều địa phương đã vận động được nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân tham gia đóng góp phát triển GTNT. Đây là kinh nghiệm cần được nhân rộng trên phạm vi cả nước. Đồng thời đánh giá cao trách nhiệm của người dân, nhất là tại các vùng nông thôn, đời sống còn rất nhiều khó khăn nhưng bà con đã hiến đất, góp công cùng với Nhà nước để xây dựng đường GTNT.
 
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng nhìn nhận, nhiệm vụ trong thời gian tới còn rất nặng nề. Để đáp ứng được yêu cầu của Đảng, Nhà nước, mong muốn của người dân rất cần sự nỗ lực tập trung giải quyết của toàn bộ hệ thống chính trị. Bộ trưởng đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cũng như tngười dân trên mọi miền tổ quốc tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy thành tích, kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua thực hiện tốt các chương trình, nghị quyết về nông thôn mới nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã đề ra, đặc biệt trong lĩnh vực GTNT và triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2030.
 
“Để thực hiện mục tiêu chung, với ngành giao thông vận tải sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhất các chỉ đạo của Trung ương, sẽ huy động các nguồn lực không chỉ nguồn vốn ODA, vốn ngân sách mà cả ngân sách địa phương, huy động nguồn lực từ nhân dân để phát triển tốt giao thông nông thôn”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.
 
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã trao tặng Bằng khen cho 7 tập thể, địa phương và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020.


Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao tặng bằng khen cho 07 tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước xây dựng nông thôn mới”


Thứ trưởng Lê Anh Tuấn trao tặng bằng khen cho các cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước xây dựng nông thôn mới” 
 
Nam Định là 1 trong 2 tỉnh của cả nước toàn tỉnh về đích Nông thôn mới, có sự đóng góp quan trọng của GTVN. Trong ảnh: Giám đốc Sở GTVT Nam Định Trần Văn Công trả lời phỏng vấn VTV bên lề Hội nghị