Hội KHKT Cầu đường Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội năm 2019 và bàn nhiệm vụ năm 2020

2019/12/28 10:3 - Nguồn : Ngô Đức Hành

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tham dự có đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ GTVT cùng đông đảo các hội thành viên và hội viên Hội KHKT Cầu đường Việt Nam. Về phía Hội KHKT Cầu đường Việt Nam có các ông Lê Ngọc Hoàn, nguyên Bộ trưởng, Chủ tịch danh dự Hội; ông Ngô Thịnh Đức nguyên Thứ trưởng thường trực, Chủ tịch Hội và các Phó Chủ tịch Hội...

 
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, Phó Chủ tịch Hội TS. Nguyễn Văn Nhân cho biết Hội đã thực hiện tốt, có hiệu quả các mặt công tác năm 2018, đáp ứng được yêu cầu phát triển của Trung ương Hội, của hội thành viên và hội viên. Trong năm Thường trực và Ban Thường vụ đã tổ chức hội nghị Ban thường vụ sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102/KL-TƯ của Bộ Chính trị về hội quần chúng; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 42/CT-TW về hoạt động công tác Hội; thành lập lại và kiện toàn củng cố bộ máy Văn phòng Hội tại TP. HCM. 
 
Phó chủ tịch TS. Nguyễn Văn Nhân báo cáo tại Hội nghị
 
 
Trong hoạt động khoa học công nghệ, Ban KHCN, Hội đồng Khoa học duy trì thường xuyên hoạt động KHCN, tham gia các hoạt động chuyên môn của Bộ GTVT; đã tham gia 15 văn bản các loại về KHCN góp ý với Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam được ghi nhận và đánh giá cao… Về tư vấn phản biện, Trung ương Hội về đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; quy trình quản lý khai thác hầm đường bộ, đường dẫn lên hầm đường bộ Cổ Mã – đèo Cả, dự án sân bay Long Thành...
 
 
Trong năm 2019, Hội đã duy trì và phát triển tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế với các tổ chức và đối tác truyền thống; tổ chức đón và trao đổi kinh nghiệm hoạt động với một số đoàn đại biểu quốc tế. Công tác đào tạo, phổ biến kiến thức tập huấn về tiêu chuẩn mới, vật liệu mới, công nghệ mới; sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đi vào nề nếp.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội KHKT Cầu đường VN cũng gặp phải nhiều tồn tại, khó khăn trong quá trình hoạt động như: Tình trạng thiếu cán bộ chủ chốt không thay thế kịp thời, hoạt động của uỷ viên BCH còn chưa đều, vai trò cá nhân phụ trách hội thành viên chưa nổi bật; đội ngũ cán bộ Hội đa số tuổi cao, đi lại khó khăn trong khi địa bàn hoạt động của Hội lại rộng khắp cả nước...
 
Hội nghị đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực trong năm 2020. Đồng thời, Hội tiếp tục bám sát các hoạt động về KHCN của Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tham gia góp ý, trả lời kịp thời các ý kiến khi được mời tư vấn, phản biện các vấn đề. Tổ chức rút kinh nghiệm công tác thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cầu đường cho hội viên trong năm 2020 đáp ứng nhu cầu của hội thành viên…
 
 

Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam Ngô Thịnh Đức phát biểu tại Hội nghị
 
Trong khuôn khổ hội nghị, các hội thành viên đã có tham luận đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết, đồng thời cũng đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam trong thời gian tới.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam Ngô Thịnh Đức cho biết TW Hội sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các hội thành viên, tiếp tục bổ sung vào báo cáo tổng kết của Hội. Trong năm 2020, ngoài các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong báo cáo, Chủ tịch Hội đề nghị các hội thành viên tiếp tuc nâng cao năng lực tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Hội cũng tập trung vào nhiệm vụ tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế, công tác đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cầu đường tại các khu vực trong cả nước, đáp ứng được nhu cầu của các hội thành viên./.