ĐẠI HỘI LẦN THỨ 4 NHIỆM KỲ 2021-2025, HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG Saushkh

2021/4/29 16:29 - Nguồn : Đoàn Văn Bửu
Đoàn Chủ tịch Đại hội
 
Đại hội Hội Cầu đường Sơn La còn vinh dự đón, tiếp các đoàn đại biểu: Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Lãnh đạo Sở GTVT Sơn La, Hiệp hội Vận tải ôtô Sơn La, Phát thanh truyền hình Sơn La.
 
Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19 kéo dài, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Hội và sản xuất kinh doanh của Sở GTVT Sơn La. Xong dưới sự lãnh đạo của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Sơn La, Liên hiệp các Hội KHKT Sơn La cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất của lãnh đạo Hội, phối hợp với Giám đốc Sở và các Phòng, Ban, toàn thể cán bộ Hội viên của Hội đã khắc phục nhiều khó khăn thách thức và tổ chức nhiều hoạt động - hiệu quả, báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 3 (2015 - 2020) phương hướng công tác 2021 - 2025 đã nêu rõ : “Cán bộ hội viên Hội Cầu đường Sơn La đã tích cực tham gia đóng góp vào các đề án quy hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đặc biệt là quy hoạch về phát quy hoạch về phát triển mạng lưới giao thông của tỉnh Sơn La (2030 - tầm nhìn 2050) tham gia góp ý các quy trình kỹ thuận quản lý, bảo trì cầu đường. Hội quan tâm giải pháp khắc phục “điểm đen”. “đường cứu hộ lánh nạn”” trên các quốc lộ, phương án bảo vệ công trình giao thông trong mùa mưa lũ. Hội Cầu đường Sơn La đã góp phần tích cực vào phát triển giao thông vận tải ở địa phương giao thông đi lại thuận lợi khang trang đường giao thông đã về tận thôn, bản, bộ mặt nông thôn mới đổi thay từng ngày.
 
 
Hội viên của Hội được tham gia giao lưu với các đơn vị bạn : HCĐ Hải Phòng, HCĐ Phú Thọ, tham quan các công trình giao thông mới của tỉnh và của Bộ GTVT. Trong nhiệm kỳ công tác tư vấn phản biện được quan tâm đồng bộ với công tác củng cố, phát triển tổ chức, chi hội, kết nạp hội viên, mạng lưới chi hội đã phát triển tới các huyện, thị xã, cơ quan doanh nghiệp của tỉnh.
 
Nhân dịp Đại hội lần thứ 4 (2021-2025) của Hội Cầu đường Sơn La, TW Hội KHKT Cầu đường Việt Nam tặng 5 bằng khen cho các tập thể cá nhân. Đại hội đã nhận được các lẵng hoa tươi thắm của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam, Ủy Ban Nhân dân tỉnh Sơn La, các Hội bạn và nhiều chi hội. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội khóa IV (2021-2025) gồm 24 đ/c BCH Hội đã bầu Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch, Thư ký Thường trực Hội, Trưởng ban Kiểm tra. Đại hội đã kết thúc tốt đẹp, đúng như kế hoạch Đại hội đề ra.