Thông báo mới về việc cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

2021/6/18 11:8 - Nguồn : Văn phòng Hội

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên Trung ương Hội nhận hồ sơ qua địa chỉ sathachhcdvn@gamil.com (bản cứng sẽ nộp khi có thông báo của Hội). Trung ương Hội xin gửi kèm bản Hướng dẫn khi làm hồ sơ. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

 

1. Văn phòng Trung ương Hội 024.36337655 hoặc 094.479626 (Chị Lan);

 

2. Trung tâm Đào tạo nâng cao cầu đường Trung ương Hội:

- Giám đốc Đỗ Xuân Thắng: 0913.362112;

- Phó Giám đốc Đặng Việt Hưng: 0938.251057 (Văn phòng phía Nam tại TP. HCM)