LỜI CÁM ƠN NHÂN NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

2021/6/21 16:59
Lẵng hoa của Bộ GTVT
 
 
Đây là nguồn cổ vũ, động viên quý báu và là động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng Tạp chí, góp phần đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tư vấn, phản biện chuyên ngành KHKT Cầu đường Việt Nam; xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam và đáp ứng sự yêu mến, tin cậy của bạn đọc.
 
Tạp chí Cầu đường Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, những tình cảm quý báu của đại diện các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và quý bạn đọc gần xa.

Tạp chí Cầu đường Việt Nam.