Hội KHKT Cầu đường Việt Nam tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 4

2019/11/25 22:18 - Tin & ảnh: Danh Lư

Ngày 24/11/2019, tại TP HCM, Trung tâm Đào tạo Nâng cao Cầu đường trực thuộc Hội KHKT Cầu đường Việt Nam, phối hợp cùng Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM và VPĐD Hội, tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề (CCHN) đợt 4. 

Phổ biến nội quy thi
 
Ngày 24/11/2019, tại TP HCM, Trung tâm Đào tạo Nâng cao Cầu đường trực thuộc Hội KHKT Cầu đường Việt Nam,  phối hợp cùng Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM và VPĐD Hội, tổ chức thi sát hạch chứng chỉ hành nghề ( CCHN) hoạt động xây dựng đợt 4 tại khu vực phía Nam cho 94 học viên gồm các đơn vị: Ban QLDA 7, Ban QLDA 8, Cục QLĐB. IV, Hội KHKT Cầu Đường Bến Tre, Viện Cầu đường phía Nam và một số các đơn vị khác. Nội dung sát hạch gồm 5 nội dung : Quản lý dự án; giám sát;  thiết kế; định giá và khảo sát các công trình xây dựng  bằng cách thi trắc nghiệm trên máy tính theo phần mềm quy định của Bộ Xây dựng.
 
Kết quả, có 93/94 học viên đạt yêu cầu  bằng 98,8%; không đạt 1/94 bằng 1,2% . Trong đó số học viên thi đạt kết qủa lần đầu 87/94 đạt 92,5% ; học viên thi lần 2 đạt kết qủa là 6/94 bằng 6,3%. 
 

 GỬI Ý KIẾN