Thông báo về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề... 2023/12/20 15:5

Ngày 20/12/2023, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam có Công văn số 208/TB-HCĐVN, thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Văn bản như sau:

Thông báo và danh sách dự thi sát hạch cấp chứng chỉ... 2023/8/8 10:26

Hội KHKT Cầu đường Việt Nam vừa có Thông báo số 149/TB-HCDVN ngày 8/8/2023 về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và Danh sách ứng viên dự thi sách hạch....

Thông báo sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động... 2023/1/12 16:35

Ngày 12/1/2023, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam có văn bản số 06/TB-HCĐVN về việc tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kèm Danh sách dự sát hạch. Toàn văn như...

Thông báo của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam về sát hạch... 2022/8/17 17:34

Thông báo số 87/TB-HCDVN ngày 17/8/2022. Toàn văn như sau:

Hoạt động 10 tháng đầu năm 2021 của Hội KHKT Cầu đường... 2021/10/27 14:24

Do ảnh hưởng của dịch covid 19 kéo dài từ cuối năm 2020 đến nay, Tháng 5/2021 lại bùng phát mạnh, lây lan trên diện rộng vì vậy các hoạt động của Hội gặp rất nhiều khó khăn trong việc...

Thông báo mới về việc cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt... 2021/6/18 11:8

Bộ Xây dựng vừa ban hành Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch trên Website của Bộ> Triển khai Quyết định số Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 9/6/2021 của Bộ Xây dựng, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam...

Thông báo Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng... 2020/10/6 9:6

 Toàn văn Thông báo như sau

Thông báo Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng... 2020/8/6 15:31

Ngày 6/8/2020, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam có Thông báo số: 100/TB-HCĐ về việc tổ chức sát hạch cấo chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và danh sách tham dự thi sách hạch kèm theo....

Thông báo Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng... 2020/6/12 18:41

Ngày 12/6//2020, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam có Thông báo số 63/TB-HCDVN về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và danh sách tham dự thi sách hạch kèm theo....

Thông báo Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng... 2020/1/11 22:5

Ngày 10/01/2020, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam có Thông báo số 07/TB-HCDVN về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và danh sách tham dự thi sách hạch kèm theo....

1 2 3 4 5