CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tòa soạn: Toà nhà 3 tầng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ô D20 Tôn Thất Thuyết 
Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.3942.6573
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam

2021/1/22 12:46

Ngày 18/01/2021, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã ký Quyết định số 39/QĐ-BNV về việc Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam. Toàn văn như sau:


 

 GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH