CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tòa soạn: Toà nhà 3 tầng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ô D20 Tôn Thất Thuyết 
Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.3942.6573
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

Thông báo Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng đợt 6 2020/6/12 18:41

Ngày 12/6//2020, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam có Thông báo số 63/TB-HCDVN về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và danh sách tham dự thi sách hạch kèm theo. Toàn văn như sau:

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển giao thông 2015/5/18 12:36

Vừa qua, ngày 8/5/2015, Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam đã ký Quyết định số 70/QĐ-HCĐ Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển giao thông. Toàn văn Điều lệ như sau:

Thông qua Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển giao thông 2015/5/18 11:43

Ngày 8/5/2015, Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam đã ký Quyết định số 69/QĐ-HCĐ Thông qua Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển giao thông. Toàn văn Đề án như sau

1
VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH