CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Số 25, Tập thể Sư 361, ngõ 35 Nguyễn Bá Khoản Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0818547216
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

QUY CHẾ QUẢN LÝ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM 2014/6/2 14:52

(Ban hành kèm theo Quyết định số 58 /QĐ-HCĐ ngày 21/ 5 /2014 của Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam)

Quyết định số 27/QĐ-HCĐ của Trung ương Hội KHKT Cầu đường Việt Nam 2014/5/8 10:52

Ban hành Quy định về quản lý và nghĩa vụ đóng góp, trích nộp của các đơn vị thuộc Hội KHKT Cầu đường Việt Nam

Quy định ban hành kèm theo Quyết Định 27/QĐ-HCĐ ngày 7/3/2014 của Trung ương Hội KHKT Cầu đường Việt Nam 2014/5/8 10:46

VỀ QUẢN LÝ VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG GÓP,TRÍCH NỘP CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC HỘI KHKT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Quyết định số 26/QĐ-HCĐ về việc Ban hành Quy định về hội phí của tổ chức thành viên 2014/5/8 10:39

V/v: Ban hành Quy định về hội phí của tổ chức thành viên thuộc Hội KHKT Cầu đường Việt Nam

Quy định về hội phí của tổ chức thành viên thuộc Hội KHKT Cầu đường Việt Nam 2014/5/8 10:31

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ- HCĐ ngày 07 tháng 03 năm 2014 của Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam)

Quyết định số 25 /QĐ- HCĐ ngày 07/3/2014 của Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam 2014/5/8 10:14

V/v Ban hành Quy chế về quản lý tài chính, tài sản của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam

Quy chế về quản lý tài chính, tài sản của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam 2014/5/8 10:10

(Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /QĐ- HCĐ ngày 07 tháng 03 năm 2014 của Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam)

1
VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH