CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tòa soạn: Toà nhà 3 tầng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ô D20 Tôn Thất Thuyết 
Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.3942.6573
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015 và chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp

2015/1/15 21:28 - Đức Thắng

Sáng 14/01, Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã tới dự. Dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Tiến Hưng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phạm Quý Tiêu - Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Đỗ Văn Thuật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ.Đồng chí Đỗ Văn Thuật - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ
trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2014
 
Báo cáo Tổng kết công tác năm 2014 của Đảng ủy Bộ cho biết, năm 2014 là năm Đảng bộ Bộ GTVT tiếp tục tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các quan Trung ương và Đảng bộ Bộ GTVT; kết quả triển khai các biện pháp khắc phục những nội dung đã kết luận sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và triển khai thực hiện Kế hoạch “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận 2014”.
 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ trình bày Tờ trình dự thảo báo cáo công tác chuẩn bị Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT, nhiệm kỳ 2015 -2020
 
Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và sự phối hợp có hiệu quả giữa Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ thể, ngay từ đầu năm 2014, Đảng ủy Bộ đã triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014 của Đảng bộ; xây dựng, ban hành Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; ban hành quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng ủy Bộ và tập trung chỉ đạo, triển khai đến các đảng ủy, chi ủy thực hiện. (Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã ban hành 15 nghị quyết, 01 chỉ thị, 10 kế hoạch, 05 chương trình hành động, 05 hướng dẫn chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo) các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2014. Đảng ủy Bộ cũng đã phối hợp với Ban Cán sự đảng - Lãnh đạo Bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là tổ chức thực hiện quyết liệt Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP của Chính phủ, với phương châm hành động “Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, chất lượng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, tăng tốc hơn nữa, phát triển hơn nữa”, quyết liệt tái cơ cấu tổng thể ngành GTVT; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành đã đoàn kết, thống nhất cao và nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác.
 

Toàn cảnh Hội nghị
 
Đánh giá chung kết quả công tác năm 2014, báo cáo của Đảng ủy Bộ đã chỉ rõ những mặt ưu nhược điểm. Trong đó, về mặt lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Bộ đã có nhiều thay đổi. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ có nhiều đổi mới, vừa quyết liệt, đồng bộ, vừa có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn được điểm nhấn để tháo gỡ nút thắt, đem lại chuyển biến rõ rệt trong mọi lĩnh vực hoạt động của ngành. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành đã quyết tâm, nỗ lực, chủ động trong giải quyết công việc, chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt. Công tác rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, các đề án đã được triển khai tích cực, đã kịp thời phát hiện các văn bản QPPL có quy định bất cập, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với thực tế để khẩn trương sửa đổi, bổ sung. Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo đồng loạt triển khai kiểm soát tải trọng phương tiện trên toàn quốc gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu vận tải, hướng tới phát triển hài hòa, hợp lý giữa các phương thức vận tải đã đạt được kết quả bước đầu. Việc triển khai các đề án, kế hoạch hành động tăng cường kết nối, nâng cao năng lực và hiệu quả của các phương thức vận tải để giảm áp lực cho vận tải đường bộ đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giảm thiểu ùn tắc giao thông, kiềm chế TNGT. Công tác bảo đảm trật tự ATGT tiếp tục được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của toàn ngành GTVT. Lần đầu tiên sau nhiều năm đã giảm số người chết vì tai nạn giao thông xuống dưới 9.000 người và 3 năm liên tiếp kể từ năm 2012 đến nay, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí. Đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công, xây dựng và phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT), một trong ba khâu đột phá chiến lược, được tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực GTVT. Tiến độ và chất lượng các công trình, dự án đầu tư xây dựng KCHTGT tiếp tục chuyển biến tích cực. Công tác huy động vốn ngoài NSNN để đầu tư phát triển KCHTGT tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác giải ngân các nguồn vốn, quyết toán các dự án hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh và đã đạt được kết quả tốt, năm 2014 Bộ đã hoàn thành IPO 48 doanh nghiệp trên tổng số 76 doanh nghiệp của cả nước, tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước về công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa đã được cải thiện, phát triển, bảo đảm đời sống việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Đẩy mạnh tái cơ cấu theo đúng đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 

Đồng chí Trần Tiến Hưng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị, đánh giá cao công tác năm 2014 của Đảng bộ Bộ GTVT
 
Về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã quan tâm chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy, các nội dung, chương trình đề ra trong năm 2014 đều được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt công tác và đạt kết quả tốt. Việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng Bộ và Đảng ủy Bộ tiếp tục phát huy hiệu quả cao như phối hợp trong tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong công tác tổ chức cán bộ và công tác xây dựng Đảng. Đề án sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Bộ, đến hết năm 2014, đã cơ bản hoàn thành việc tiếp nhận tổ chức đảng, bổ sung cán bộ chuyên trách; kiện toàn một số đảng bộ đồng cấp với tổ chức chính quyền, điều đó khẳng định chủ trương đúng đắn của Ban Cán sự đảng Bộ.  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng hiệu quả hơn, các mặt công tác có nhiều tiến bộ, một số lĩnh vực có sự chuyển biến rõ rệt, nhất là dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong sinh hoạt Đảng; quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị chặt chẽ, đoàn kết, đồng thuận, vai trò của tổ chức đảng từng bước được nâng lên, tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt được phát huy. Công tác xây dựng tổ chức đảng, kiện toàn cấp ủy, quy hoạch cán bộ được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo kịp thời bổ sung lực lượng cán bộ cho công tác đảng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được các cấp ủy đảng quan tâm, tăng cường và có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; các vụ việc, đơn thư kéo dài được tập trung giải quyết.
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được , báo cáo của Đảng ủy Bộ cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn hạn chế trong công tác lãnh đạo đó là: một số dự án có những khiếm khuyết về chất lượng như hiện tượng hằn lún vệt bánh xe trên mặt đường bê tông nhựa; công tác kiểm soát tải trọng xe đã được triển khai với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ; tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn còn hiện tượng xe quá tải hoạt động. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác chính trị tư tưởng, có biểu hiện còn xem nhẹ công tác tư tưởng, từ đó dẫn đến đơn thư gửi nhiều lần, vượt cấp; có chi bộ đảng viên chưa gắn kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; việc cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của tổ chức đảng cấp trên ở một số tổ chức đảng trong Đảng bộ Bộ còn chậm và chưa đồng đều.
 
Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, Báo cáo chỉ rõ, bước sang năm 2015, Đảng ủy Bộ sẽ phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ, các cấp ủy, tổ chức Đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, CCVCLĐ tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành GTVT với chủ đề: “Phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp”. Cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp, coi đây sự kiện chính trị quan trọng xuyên suốt trong năm 2015; chỉ đạo tổ chức phát động phong trào thi đua lao động sôi nổi, thiết thực, đạt nhiều kết quả chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục triển khai sâu rộng đến chi bộ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận” và “Nâng cao chất lượng chi bộ” gắn chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; Kiểm tra việc khắc phục Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đánh giá 02 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về công tác tư tưởng; Tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc, tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ, trong đó chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội; xây dựng Báo cáo chính trị, công tác nhân sự và các điều kiện phục vụ Đại hội; chuẩn bị nhân sự bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ 2015 – 2020. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015 có trọng tâm, trọng điểm nhằm phục vụ kịp thời việc tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; xây dựng chương trình kiểm tra riêng về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Chỉ đạo, hướng dẫn các Đảng ủy, UBKT trực thuộc chuẩn bị nhân sự bầu vào UBKT nhiệm kỳ tới đúng theo quy định, hướng dẫn của Đảng.
 

Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Đinh La Thăng phát biểu tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Khuất Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ trình bày Báo cáo tóm tắt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2015 của Đảng ủy Bộ; nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ trình bày Tờ trình báo cáo công tác chuẩn bị Báo cáo chỉnh trị (dự thảo lần 1) trình Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT, nhiệm kỳ 2015 -2020 và Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ năm 2015. Tiếp đó, các đại biểu cũng đã nghe đồng chí Ngô Văn Hiến, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT.
 
Hội nghị cũng đã dành thời gian nghe một số đồng chí bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trình bày các kinh nghiệm cũng như kết quả hoạt động công tác đảng năm 2014, phương hướng năm 2015 tại đơn vị.
 
Thay mặt Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Trần Tiến Hưng đánh giá cao và biểu dương các thành tích mà Đảng ủy Bộ GTVT đã đạt được trong năm 2014. Đồng chí Trần Tiến Hưng tin tưởng rằng, với việc chỉ rõ các mặt hạn chế trong báo cáo tổng kết của Đảng ủy Bộ và các phát biểu tham luận của các đồng chí  bí thư đảng ủy, chi bộ cơ sở, nhất định Đảng ủy Bộ GTVT sẽ khắc phục và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Trần Tiến Hưng cũng đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT cần tập trung chỉ đạo chuẩn bị hoàn thành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 12 và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.
 

Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Đinh La Thăng trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Quốc Hải - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ GTVT và đồng chí Trần Văn Cừu - Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
 
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đinh La Thăng - Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT nhấn mạnh, báo cáo tổng kết của Đảng ủy Bộ cho thấy Đảng ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng nâng cao được vai trò lãnh đạo của Đảng bộ. Theo Bí thư Ban cán sự, năm 2014, Ngành GTVT đã đạt nhiều sự thành công lớn, nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng đã được đưa vào khai thác. Ngành cũng đã đạt được nhiều chỉ số quan trọng về hạ tầng giao thông, cải cách hành chính... được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân và cả quốc tế đánh giá cao. Sự thành công đó có được chính là nhờ thực hiện công tác cán bộ - một công tác quan trọng thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng.
 
Bước sang năm 2015, đồng chí Bí thư Ban cán sự đề nghị Đảng ủy Bộ tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự, tập thể lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015, thực hiện chỉ đạo thành công tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong năm 2015 với tinh thần "Phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp". Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với thực hiện đánh giá đúng trình độ, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, song song với thực hiện tốt việc chăm lo chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức. Thực hiện tốt công tác xã hội hóa tối đa các dịch vụ công.
 
Đánh giá năm 2015 sẽ có nhiều thời cơ nhưng cũng đan xen nhiều thách thức, đồng chí Bí thư Ban cán sự đề nghị Đảng ủy Bộ phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự chớp lấy thời cơ, hạn chế thách thức, quyết liệt trong mọi khâu thực hiện, với tinh thần "chủ trương 1, giải pháp 10", tạo được sự đồng thuận cao từ sự dân chủ, công khai, minh bạch trong tất cả các khâu, trong đó quan trọng nhất là công tác cán bộ, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.
 
Thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy Bộ, đồng chí Phạm Quý Tiêu - Bí thư Đảng ủy Bộ hứa sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban Cán sự, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm cũng như truyền đạt tới đảng bộ, chi bộ cơ sở tinh thần đổi mới quyết liệt của Ban Cán sự và Đảng ủy Bộ.
 

Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ cũng tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Quốc Hải - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ GTVT và đồng chí Trần Văn Cừu - Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH