CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tòa soạn: Toà nhà 3 tầng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ô D20 Tôn Thất Thuyết 
Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.3942.6573
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

Thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

2019/3/6 13:52 - Nguồn: Văn phòng Hội

Ngày 06/3/2019, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam có Thông báo số 29/TB-HCĐVN do Phó Chủ tịch Tống Trần Tùng ký về kế hoạch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ I năm 2019. Nội dung cụ thể như sau:


Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 
 
Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 
 
Căn cứ Thông tư số 08/2018//TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;
 
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ngày 05/3/2019;
 
Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam (Hội Cầu đường VN) thông báo kế hoạch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kỳ I năm 2019, như sau:
 
 
2.  Cá nhân tham gia sát hạch phải tuân thủ các quy định sau:
 
a) Có mặt tại phòng sát hạch đúng thời gian theo quy định, xuất trình chứng minh thư nhân dân, chấp hành hiệu lệnh của Hội đồng và hướng dẫn của cán bộ sát hạch.
 
b) Khi vào phòng sát hạch:
 
- Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.
 
- Không được mang vào phòng sát hạch vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xoá, tài liệu, các loại máy ghi âm và ghi hình, máy tính, máy tính bảng, điện thoại và các thiết bị hỗ trợ khác có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài sát hạch và quá trình chấm điểm sát hạch.
 
c) Trong phòng sát hạch:
 
- Ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của cán bộ sát hạch;
 
- Thông báo ngay cho cán bộ sát hạch trong trường hợp hệ thống máy tính làm việc không ổn định hoặc không truy cập được phần mềm sát hạch.
- Không được trao đổi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm mất trật tự khu vực thực hiện sát hạch.
 
- Không được rời khỏi phòng sát hạch trong suốt thời gian làm bài. Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi khu vực thực hiện sát hạch khi được phép của cán bộ sát hạch và phải chịu sự giám sát của cán bộ sát hạch.
 
d) Cập nhật Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được tổ hợp lĩnh vực, điều chỉnh tại Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018.  
 
3.  Địa điểm và thời gian sát hạch
 
a) Địa điểm sát hạch: Trung tâm kỹ thuật đường bộ - Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Địa chỉ: 108 Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
 
b) Thời gian sát hạch:
 
- Thời gian tổ chức sát hạch ngày 11/3/2019 (Thứ Hai)
 
-  Buổi sáng bắt đầu từ 9giờ 00 phút;
 
Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề thông báo danh sách cá nhân đăng ký tham dự sát hạch và đăng tải trên Website:  Hội KHKT Cầu đường VN (http://hkhktcd.vn)
 
Để biết thêm thông tin, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ số điện thoại: 024.36337655 (Bộ phận cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng) tại Hội KHKT Cầu đường VN./.
 

 GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH