CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tòa soạn: Toà nhà 3 tầng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ô D20 Tôn Thất Thuyết 
Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.3942.6573
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2016 CỦA HỘI KHKT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

2016/2/18 14:51 - Vibra

 Bám sát mục tiêu và phương hướng hoạt động, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được xác định trong Văn kiện Đại hội VII, Ban Thường vụ đề ra Chương trình công tác năm 2016 như sau:


 GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH