CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Số 25, Tập thể Sư 361, ngõ 35 Nguyễn Bá Khoản Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0818547216
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Hội KHKT Cầu đường Việt Nam lần thứ 2 (Khóa VII)

2016/7/29 16:1 - Nguồn: Văn phòng Hội

Ngày 23 tháng 7 năm 2016 tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Ban Thường vụ TW Hội đã họp hội nghị lần thứ 2 dưới sự chủ trì của Chủ tịch TW Hội Ngô Thịnh Đức. Thành phần mở rộng Ban Thường vụ mời dự : Ông Nguyễn Viết Trung - Chủ tịch Hội đồng Khoa học, ông Trần Việt Hà - Trưởng ban Hợp tác Quốc tế, bà Đặng Phương Lan - Phó Văn phòng. 


 

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Ban Thường vụ mở rộng, đã tập trung đã thảo luận và phân tích góp ý vào các nội dung nêu trên, Chủ tịch Hội Ngô Thịnh Đức đã kết luận, Ban Thường vụ TW Hội thống nhất ban hành Nghị quyết như sau:

 

1. Thông qua Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam do Tổng Thư ký Đoàn Văn Bửu trình bày.
 
2. Thông qua Báo cáo về công tác Tổ chức của TW Hội do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trần Văn Minh trình bày, thống nhất trình BCH khóa VII bầu bổ sung ông Nguyễn Viết Trung - Nhà giáo Nhân dân, GS.TS, Chủ tịch HĐKH - TW Hội vào BCH và bầu vào Thường vụ khóa VII nhiệm kỳ 2016 - 2020 theo hình thức gửi phiếu tới từng UV BCH.
 
3. Nghị quyết thông qua chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với các đ/c PCT, các Trưởng ban, Chủ tịch HĐKH, PB KHCN thực hiện từ 01/7/2016 đến hết nhiệm kỳ (2016 -2020).
 
4. Trong khi tìm phương án tối ưu hơn, như giao hẳn cho 1 đơn vị trực thuộc TW Hội,  Nghị quyết đồng ý cho Văn phòng TW Hội và HCĐ Hà Nội “tạm thời được liên kết khai thác sử dụng lái xe và xe ô tô của Cơ quan TW Hội theo tinh thần Nghị định 52/2009 NĐCP ban hành ngày 03/6/2009, về hướng dẫn thi hành luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước”. Văn phòng TW Hội và Hội Cầu đường Hà Nội có trách nhiệm xây dựng Quy chế sử dụng xe chung, trình Thường trực TW Hội thông qua, và Chủ tịch Hội ban hành vào thời gian thích hợp.
 
5. Nghị quyết v/v thành lập Trung tâm Tư vấn công nghệ mới theo đề nghị của PCT-TBKHCN trực thuộc TW Hội, giao cho PCT – TBKHCN Doãn Minh Tâm làm Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Trung tâm phải xây dựng đề án Tổ chức và nhân sự, chức năng nhiệm vụ, thống nhất với Ban Tổ chức TW Hội, đề án phải được thường trực BTV và Chủ tịch TW Hội duyệt ban hành. 
 
6. Về đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo của TW Hội để triển khai thực hiện 2 chương trình công tác phối hợp mà TW Hội đã ký với Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trung ương Hội không thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ thống nhất công tác chỉ đạo do Chủ tịch TW Hội trực tiếp chỉ đạo, điều hành các Phó Chủ tịch và 1 số chuyên gia của TW Hội theo phần việc được giao.
 
7. Về đề nghị thành lập Tiểu ban IT, thuộc Hội đồng Khoa học, trước mắt, giao cho Trưởng ban Tổ chức phối hợp với Chủ tịch HĐKH, TBKHCN, nghiên cứu, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và nhân sự tham gia Tiểu ban, trình Thường trực Ban Thường vụ và Chủ tịch Hội quyết định vào thời gian thích hợp.
 
8. Ban Thường vụ hoan nghênh và đánh giá cao kết quả chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch TW Hội Ngô Thịnh Đức với Công ty Kurosawa (6/2016) ở Nhật Bản vừa qua. Thống nhất chủ trương Hợp tác KHCN mà Chủ tịch TW Hội đã thỏa thuận với Công ty KUROSAWA, tiếp tục thực hiện 6 tháng cuối năm 2016 và những năm tiếp theo (sau khi có phản hồi chính thức từ Chủ tịch Công ty KUROSAWA).
 
9. Ban Thường vụ trân trọng và chân thành cảm ơn Lãnh đạo Sở GTVT, Hội KHKT Cầu đường, Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Vĩnh Phúc đã đăng cai tổ chức Hội nghị thành công. Cảm ơn Lãnh đạo Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị Giao thông – Transmeco, Văn phòng TW Hội đã quan tâm hỗ trợ phương tiện đưa đón đại biểu và tổ chức Hội nghị chu đáo, an toàn.
 GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH