CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tòa soạn: Toà nhà 3 tầng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ô D20 Tôn Thất Thuyết 
Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.3942.6573
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

Dự kiến phân công nhiệm vụ tiến tới Đại hội Hội KHKT Cầu đường Việt Nam

2015/10/6 11:59 - Nguồn: Văn phòng Hội

Vừa qua, tại Hà Nội, tiểu Ban tuyên truyền đã họp và phân công nhiệm vụ tiến tới Đại hội Hội KHKT Cầu đường Việt Nam. Nội dung công việc và phân công như sau:


STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Phân công

 

A. Công tác tuyên truyền

 

 

1

Mời Đài truyền hình HN dự, đưa tin Đại hội

10-15/12/2015

A.Bửu

2

Đưa tin về tiến tới Đại hội trên Website Hội (chủ yếu) và Website Bộ (chọn 1 số cần)

Các tin hoạt động của Hội Địa phương, TW Hội, các bài viết của chuyên gia, các nhà KH liên quan đến hoạt động Hội)

Đang thực hiện cho đến Đại hội

(Đã mở chuyên mục tiến tới Đại hội trên trang Website

A.Hành + VP Hội (cung cấp thông tin)

 

 

Tạp chí đặt hàng viết

3

Bài viết tuyên truyền trên Báo Giao thông, Tạp chí CĐ, Tạp chí GT

Gồm các Nội dung :

- Bài viết trên Báo GT + vào 1 số (trước ngày tổ chức Đại hội, Nội dung : Đánh giá kết quả hoạt động Hội nhiệm kỳ qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới.

- Bài viết tuyên truyền trên Tạp chí CĐ và Tạp chí GT :

+ Bài Ông Nguyễn Ngọc Long về vai trò của các nhà KH cầu đường tham gia công tác tư vấn phản biện.

+ Bài Ông Lê Ngọc Hoàn : Đánh giá những đóng góp hoạt động của Hội trong thành tích chung của ngành GTVT.

+ Thông tin các kỳ Đại hội Hội CĐVN

+ Các bài viết của các chuyên gia về hoạt động của Hội, kỷ niệm về Hội

Đăng trước ngày tổ chức Đại hội

Trước 15/12/2015 gửi Bài cho Ban Biên tập

 

 

 

 

 

Đăng số tháng 10/2015

 

 

Đăng số tháng 11/2015

A.Nguyên viết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Nhân đặt viết

 

 

 

A.Nhân đặt viết

4

Chuẩn bị số đặc biệt Tạp chí CĐ nhân Đại hội.

Có các bài chính :

+ Tổng hợp kết quả hoạt động Hội + phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới (Đặt Anh Nguyên viết)

+ Bài của Anh Đức : Đoàn kết, đổi mới hoạt động đóng góp thiết thực hơn vào sự nghiệp phát triển ngành GTVT

+ Bài phỏng vấn : TT Nguyễn Ngọc Đông về vai trò Hội KHKT Cầu đường VN trong sự nghiệp GTVT

+ Bài hồi ký viết về Hội KHKT Cầu đường VN (A.Tùng, A.Bửu, A.Chánh, 1 số đ/c khác đóng góp)

+ Danh sách các thành viên Hội được tôn vinh đợt này

+ Thông tin, giới thiệu một số Hội (Hà Nội, Bến Tre, Đà Nẵng, TP HCM…)

Xong trước 10/12/2015

 

nt

 

 

nt

 

 

 

nt

 

 

nt

 

nt

 nt 

 

 

 

Tạp chí + Anh Nhân + Anh Hành.

 

A.Bửu xin ý kiến A.Đức

 

 

A.Hành chuẩn bị

 

 

A.Nhân đặt viết

 

 Tạp chí xin tư liệu A.Nguyên

Tạp chí xin tư liệu A.Nguyên

5

Chuẩn bị lịch 2016 của Hội

Trình và thông qua Lãnh đạo đang thực hiện market xong trước 20/11/2015

In xong 15/12/2015

A.Hành+Tạp chí+A.Giang NXB

 

B. Về chuẩn bị địa điểm Đại hội 2 ngày

 

 

+ Công văn gửi Tổng cục ĐBVN

(Thường xuyên theo dõi để kịp điều chỉnh)

+ Phối hợp TCĐB (VP) trang trí Hội trường, chạy chữ điện tử bên ngoài

+ Công văn gửi Đơn vị (Hội cơ sở) chuẩn bị các Bảng giới thiệu triển lãm (Viện, TEDI, HCĐ Hà Nội…)

Đã làm

 

 

Xong trước ngày tổ chức 15/12/2015

Trong tháng 10/11/2015

A.Bửu+A.Nguyên

 

 

A.Bửu+VP+A.Hồng

 

C.Tặng phẩm

Thiết kế mẫu + đặt làm

 

 

 

Đang chọn mẫu, đặt làm tại Sứ Bát Tràng, xong trước 20/10/2015, nhận hàng 15/12/2015

 

A.Bửu, A.Nhân, C.Lan

 

D.Văn nghệ

 

 

 

+ Công văn gửi Viện KHCN bố trí đội VP phục vụ Đại hội

+ Chuẩn bị chương trình tiết mục biểu diễn tại ĐH

Từ 10-20/11/2015

 

Xong 15/12/2015

A.Bửu

 

A.Thắng+A.Bửu (thống nhất) 

 

E.Hậu cần, Lễ tân, thủ tục HC

 

1

+ Công văn xin phép tổ chức ĐH gửi Bộ Nội vụ, LHH

+ Công văn xin hỗ trợ kinh phí : Bộ Tài chính, Bộ GTVT, LHH

+ Công văn gửi xin hỗ trợ kinh phí của các đơn vị

Đầu tháng 11/2015

 

Đầu tháng 11/2015

 

Đang làm

VP+A.Nguyên giúp

 

VP+A.Nguyên giúp

 

VP+BTC

2

Lập dự trù kinh phí cho ĐH trình Chủ tịch Hội

Đầu 01/11/2015

C.Lan chuẩn bị

Tiểu ban thống nhất, trình Lãnh đạo Hội

3

Tổ chức In ấn tài liệu, giấy mời, phù hiệu có liên quan đến ĐH :

+ Thiết kế giấy mời, phù hiệu... 

  

 

+ Tổng hợp nội dung các tài liệu in Văn kiện ĐH

+ In tài liệu

 

 

01-10/11/2015

Cuối tháng 10/2015

  

01-10/11/2015

 Xong trước 10/12/2015

 

 

VP Hội (Chị Lan) cùngA.Bửu+A.Nhân xin ý kiến Chủ tịch (thông qua A.Nguyên trước)

BTC+A.Bửu 

NXB+A.Giang+

A.Hành

4

Gửi Giấy mời

+ Lập danh sách mời ĐH chính thức và ĐH trù bị

+ Gửi Giấy mời (2 ngày)

 

VP phối hợp với Ban Nhân sự

Xong trước 10/12/2015

 

 

VP+Tiểu ban

Tổ chức 

5

Chuẩn bị các nghi thức, nghi lễ đón tiếp đại biểu

+ Bố trí phòng tiếp khách, nước tiếp khách

+ Đón tiếp đại biểu vào phòng khách

+ Phân công đón tiếp phát tài liệu và quà lưu niệm cho đại biểu đến dự ĐH (2 ngày)

Chuẩn bị và phân công nghi thức khen thưởng, tôn vinh

 

Trước ngày tổ chức ĐH

Trong ngày tổ chức ĐH

Trong ngày tổ chức ĐH

 Trước ngày tổ chức ĐH 

 

A.Bửu+VP+ Tiểu ban Tổ chức

A.Hồng+A.Bửu+

 A.Nhân+LĐ Hội

VP+BTC

 Phối hợp với Ban Nhân sự+Hội đồng Thi đua (A.Nhân+Bửu)

6

Tổ chức giao lưu tối ngày 28/12/2015

+ Lập danh sách mời LĐ Bộ đương nhiệm và LĐTW Hội qua các thời kỳ, LĐLHH, Hội trong ngành LĐ Tổng cục ĐBVN

+ Gửi Giấy mời (số không dự ĐH nội bộ)

+ Chuẩn bị địa điểm+Hậu cần

 

 

Trước 15/12/2015

 

 

 

Trước 15/12/2015

 

 

A.Bửu+VPH lập xong báo cáo Lãnh đạo Hội quyết định

 

 VPH, A.Bửu+BTC phối hợp TCĐBVN

7

Chuẩn bị quà lưu niệm cho Chủ tịch danh dự và các đ/c LĐ Hội, không tham gia BCH mới

A.Bửu xin ý kiến Chủ tịch Hội, Ban TC+VP

 

 GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH