CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tòa soạn: Toà nhà 3 tầng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ô D20 Tôn Thất Thuyết 
Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.3942.6573
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC ĐƠN GIẢN HOÁ MÔI TRƯỜNG ĐẤT KHI TÍNH TOÁN CỌC CHỊU TẢI NGANG

2017/5/4 15:55 - TS. Lê Bá Khánh; KS. Nguyễn Duy Luân

Tóm tắt: Mục tiêu của bài báo là khảo sát ảnh hưởng của việc đơn giản hoá môi trường đất khi tính toán cọc chịu tải ngang. Bài báo áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn để phân tích trạng thái ứng suất biến dạng của cọc đơn chịu tải ngang. Cọc và đất nền được mô hình hoá bằng phần tử khối 3D. Ứng xử chảy dẻo của đất tuân theo Mô hình Mohr-Coulomb. Cặp phần tử đối tiếp xúc được dùng để mô phỏng tiếp xúc cọc đất. Kết quả phân tích cho thấy việc đơn giản hoá môi trường đất khi tính toán cọc chịu tải ngang có ảnh hưởng nhất định đến sự làm việc của cọc chịu tải trọng ngang.


Từ khoá: Cọc đơn, phần tử hữu hạn,chịu tải ngang, MohrCoulomb, phần tử tiếp xúc, ANSYS.

 

Abstract:

 

The aim of paper is to evaluateinfluences of simplified ground model for caculate single pile subject to lateral impact load. The paper use finite element method to analysis stress - strain state of single pile subject to lateral load. Pile and ground is simulated with 3D soild elementsby using ANSYS software. Plastic flow behaviour of soilabide by Mohr - Coulomb model rules. Contact of pair is used to simulate soil - pile interaction. The analytical results show that a certain influence on work of pile suject to lateral load with simpilied ground model.

 

Keywords: Single pile, finite element, lateral loading, Mohr Coulumb, contact element, ANSYS.

 

1. GIỚI THIỆU

 

Móng của mố cầu luôn chịu tác dụng của nhiều loại tải trọng ngang khác nhau. Một số loại tải trọng ngang có thể kể đến như: Gia tốc và hãm phanh của xe, gió, sóng, mảnh vỡ, tảng băng, tàu thủy, áp lực ngang của đất, trượt mái dốc, động đất,...

 

Ngày nay việc tính toán móng cọc chịu tải ngang thường được trợ giúp bởi các phần mềm. Để phục vụ cho các tính toán thiết kế, việc đơn giản hoá mô hình tínhlà rất cần thiết. Điều này giúp giảm sai sót khi nhập số liệu, giảm chi phí khảo sát địa kỹ thuật, rút ngắn rất nhiều thời gian tính toán. Nội dung của bài báo tập trung vào việc khảo sát ảnh hưởng của việc đơn giản hoá môi trường đất khi tính toán cọc chịu tải ngang.

 

NGUỒN:

 

TS. Lê Bá Khánh

 

KS. Nguyễn Duy Luân

 

Mời xem chi tiết trên Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 4 Năm 2017

 GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH