CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tòa soạn: Toà nhà 3 tầng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ô D20 Tôn Thất Thuyết 
Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.3942.6573
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

Cầu cong toàn khối, nghiên cứu sự làm việc của cầu cong toàn khối với một số điều kiện tại Việt Nam bằng phương pháp PTHH

2017/7/31 10:41 - NCS. Nguyễn Mạnh Hà; NCS. Phạm Tuấn Thanh; KS. Lê Đức Long

Tóm tắt: Bài báo giới thiệu tổng quan những kiến thức chung về cầu toàn khối và bán toàn khối. Hiện trạng sử dụng cầu cong với mố toàn khối trên thế giới. Nghiên cứu sự làm việc của một cầu cong toàn khối với điều kiện địa chất, khí hậu và tiêu chuẩn của Việt Nam bằng phương pháp PTHH từ đó đưa ra một số nhận xét về sự làm việc của cấu cong toàn khối trong điều kiện Việt Nam.


Từ khóa: Cầu toàn khối; cầu bán toàn khối; cầu không khe co giãn; kết cấu.

 

Abstract: The article introduces an overview of general knowledge of integral bridges and semi-integral bridges. The situation of using curved integral bridges and semi- integral bridges in the world. Study the work of a curved integral bridge with geological, climatic and standard conditions of Vietnam by finite element method which provides some feedback about works of curved integral bridges in condition of Vietnam.

 

Keywords: Integral bridge; semi-integral bridge; jointless bridge; structures.

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Trong các dạng kết cấu cầu, cầu dầm giản đơn được áp dụng rất phổ biến trên thế giới cũng như tại nước ta bởi tính cơ giới hóa, tiêu chuẩn hóa, tính dễ lắp đặt, lao lắp và vận chuyển, phù hợp với trình độ các đơn vị thi công trong nước. Tuy nhiên trong quá trình khai thác và sử dụng, các cầu dầm dạng giản đơn bộc lộ một số những yếu điểm như số lượng khe co giãn, gối cầu lớn; các hư hỏng do khe co giãn dẫn tới hư hỏng gối cầu và các dầm dưới vị trí khe co giãn; chi phí lắp đặt duy tu bảo dưỡng loại cầu này cao... Để đảm bảo tốc độ xe chạy êm thuận, tạo thuận lợi tối đa trong khai thác công trình cầu, giảm số lượng khe co giãn và chi phí bảo dưỡng khe co giãn và gối cầu; người ta nghiên cứu giải pháp nối liên tục các dầm giản đơn thành hệ liên tục sao cho không gây khó khăn cho thi công mà vẫn đảm bảo các mục đích nêu trên.

 

NGUỒN:

 

NCS. Nguyễn Mạnh Hà

 

NCS. Phạm Tuấn Thanh

 

KS. Lê Đức Long

 

Học viện Kỹ thuật Quân sự

 

Mời xem chi tiết trên Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 7 Năm 2017GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH