CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tòa soạn: Toà nhà 3 tầng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ô D20 Tôn Thất Thuyết 
Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.3942.6573
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

ĐÁNH GIÁ TUỔI THỌ MỎI CÒN LẠI CỦA KẾT CẤU NHỊP CẦU GIÀN THÉP THÔNG QUA KẾT QUẢ ĐO.

2017/1/19 9:4 - TS. Nguyễn Hữu Hưng; Ths. Trần Minh Long; TS. Trần thị Thu Hằng

Tóm tắt: Đánh giá tuổi thọ còn lại của kết cấu là một bài toán rất quan trọng, kết quả đánh giá giúp các nhà quản lý có phương án tối ưu cho kết cấu của mình đồng thời cũng giúp cho kỹ sư thiết kế thấy được sự làm việc thực tế của các bộ phận chính trong kết cấu. Tuổi thọ của kết cấu nhịp cầu thép phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong bài báo này, nhóm nghiên cứu tập trung phân tích tuổi thọ mỏi còn lại của kết cấu nhịp cầu giàn thép từ kết quả đo đạc thực tế, có đưa vào các hệ số điều chỉnh lấy từ mô phỏng số. Phương pháp phân tích trong bài báo dựa vào phương pháp Palmgren-Miner.


Từ khóa: Mỏi chu kỳ cao (HCF), mỏi chu kỳ thấp (LCF), Phương pháp cơ học phá hủy tuyến tính (LEFM), PTHH.

 

Abstract: Estimating the remaining life of the structure is a very important problem, evaluation results help managers having optimal plans for their structure and also enables design engineers to see the actual working of the main parts of the structure. The life of steel bridge super-structure depends on many factors. In this paper, the researchers focus on analyzing the remaining fatigue life of the steel truss bridge structure from the actual measurement results, which included the adjustment coefficient derived from numerical simulation. Method in the paper based on Palmgren-Miner method.

 

Keywords: High-cycle fatigue (HCF), low- cycle fatigue (LCF), linear elastic fracture mechanics (LEFM), finite element.

 

1. GIỚI THIỆU

 

Công trình cầu nói chung sau một thời gian khai thác chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố chủ quan cũng như khách quan mang lại. Công việc đánh giá được khả năng đáp ứng với yêu cầu thực tế của công trình tại các giai đoạn cụ thể có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định chính xác kịp thời như: Tiếp tục khai thác bình thường; Cần sửa chữa để tiếp tục khai thác hay là phải đầu tư xây dựng mới. Để trả lời được câu hỏi quan trọng ở trên việc giải quyết bài toán dự đoán tuổi thọ công trình cầu là công việc rất cần thiết góp phần hỗ trợ cho các nhà quản lý ở Việt Nam. Những công trình cầu sau thời gian dài khai thác với nhiều cấp tải trọng khác nhau sẽ tiềm ẩn rất cao những rủi ro trong quá trình khai thác.

 

NGUỒN:

 

TS. NGUYỄN HỮU HƯNG

 

Ths. TRẦN MINH LONG

 

TS. TRẦN THỊ THU HẰNG

 

Trường Đại học Giao thông vận tải

 

Mời xem chi tiết trên Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 1 + 2 Năm 2017GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH