CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tòa soạn: Toà nhà 3 tầng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ô D20 Tôn Thất Thuyết 
Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.3942.6573
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

HIỆN TRẠNG VỈA HÈ CÁC TUYẾN PHỐ CỦA HÀ NỘI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THIẾT KẾ ĐƯỜNG CHO NGƯỜI ĐI BỘ

2017/5/15 9:55 - BÙI TUẤN ANH; PHẠM THỊ THẢO

Tóm tắt: Trong nhữ ng năm gần đây để đáp ứng nhu cầu của giao thông cơ giới (nhất là giao thông xe máy), thành phố Hà Nội tập trung cải tạo về cơ sở hạ tầng cho loại hình này mà quên đi vai trò của giao thông đi bộ. Điều này ảnh hưởng đến nhiều hệ thống giao thông công cộng đang phát triển trong thành phố mà giao thông đi bộ là một bộ phận bắt buộc của các hệ thống này. Do vậy, để khuyến khích người đi bộ, bài báo đề xuất giải pháp thiết kế đường cho người đi bộ trong phạm vi vỉa hè trên cơ sở hiện trạng của thành phố Hà Nội.


Từ khóa: Vỉa hè, người đi bộ, Hà Nội.

 

Abstract: In recent years, to satisfy motorized transportation demand (especially motorcycles), Hanoi’s government has focused on improving infrastructure for the motorized mode without considering pedestrian. It impacts on public transportation system where walking is one of the most important part. Therefore, in order to promote pedestrian, this paper presents current conditions of sidewalks in Hanoi and proposing designed solutions for pedestrian walkway.

 

Keywords: Sidewalk, pedestrian, Hanoi.

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Giao thông đi bộ là một bộ phận của hệ thống giao thông trong thành phố, nó ảnh hưởng và đồng thời cũng bị ảnh hưởng bởi các loại hình giao thông khác. Tuy nhiên trong những năm gần đây do cơ sở hạ tầng của Hà Nội không đáp ứng nhu cầu của giao thông cơ giới (nhất là giao thông xe máy) nên mọi cải tạo về cơ sở hạ tầng đều tập trung giải quyết cho xe cơ giới mà quên đi vai trò của giao thông đi bộ. Có nhiều tuyến phố, để giải quyết thuận lợi cho giao thông cơ giới, thành phố Hà Nội đã mở rộng mặt đường và thu hẹp vỉa hè (nhiều vị trí vỉa hè còn rất ít hoặc không còn). Bên cạnh đó, một số tuyến phố có vỉa hè đủ rộng nhưng không được quy hoạch sử dụng một cách hợp lý hoặc buông lỏng quản lý để cho tình trạng lấn chiếm vỉa hè cho tràn lan dẫn đến không còn đường cho người đi bộ.

 

NGUỒN:

 

BÙI TUẤN ANH


PHẠM THỊ THẢO

 

Mời xem chi tiết trên Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 4 Năm 2017GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH