CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tòa soạn: Toà nhà 3 tầng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ô D20 Tôn Thất Thuyết 
Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.3942.6573
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

HIỆU QUẢ CỦA SÀN GIAO DỊCH VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BỘ

2017/5/15 9:48 - TRẦN THỊ LAN HƯƠNG

Tóm tắt: Nhu cầu vận tải hàng hóa trong xã hội phát triển ngày càng tăng cao cả về số lượng và chất lượng, để đáp ứng nhu cầu đó sàn giao dịch vận tải hàng hóa đã kết nối nhu cầu vận tải giữa chủ hàng và chủ phương tiện vận tải, thông qua sàn giao dịch vận tải các hợp đồng vận tải được ký kết đã mang lại lợi ích cho các bên tham gia và cho nền kinh tế. Bài báo giới thiệu chức năng quy trình và hiệu quả của sàn giao dịch vận tải hàng hóa bằng đường bộ.


Abtracts: Freight demand in developing country is increasing both in quantity and quality, in order to response that demand, the exchange freight transport is connecting between shippers and owners of vessels transport, through transport exchanges transport contracts signed beneficial to the parties involved and for the national economy. The paper introduces functional and effective process of exchanges freight by road.

 

Từ khóa: Hiệu quả, chức năng, quy trình, sàn giao dịch vận tải hàng hóa.

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm và doanh nghiệp vận tải cùng tham gia cung cấp hàng hóa cho nền kinh tế quốc dân. Với sự phát triển nhanh, mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng Internet hiện nay, sàn giao dịch vận tải hàng hóa bằng dường bộ đã kết nối giữa chủ hàng và chủ phương tiện, tư vấn cho các doanh nghiệp các phương án tối ưu để đạt kết quả nhanh và tốt nhất, các thông tin về giá cả, về năng lực, chất lượng phục vụ đầy đủ sẽ giảm được tình trạng các doanh nghiệp vận tải cạnh tranh không lành mạnh. Nội dung bài báo đi sâu nghiên cứu về hiệu quả của sàn giao dịch vận tải hàng hóa bằng đường bộ đối với các doanh nghiệp và của nền kinh tế.

 

NGUỒN:

 

TRẦN THỊ LAN HƯƠNG - Trường Đại học Giao thông Vận tải

 

Mời xem chi tiết trên Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 4 Năm 2017GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH