CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Số 25, Tập thể Sư 361, ngõ 35 Nguyễn Bá Khoản Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0818547216
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

LỜI GIẢI TÍCH CHO HẦM SÂU TIẾT DIỆN TRÒN KHÔNG VỎ TRONG MÔI TRƯỜNG ĐÀN HỒI BẤT ĐẲNG HƯỚNG.

2017/11/20 10:28 - TS. Trần Nam Hưng; NCS. Nguyễn Hải Hưng

Tóm tắt: Dựa trên phương pháp biến phức và kỹ thuật ánh xạ bảo giác, một lời giải giải tích cho ứng suất và chuyển vị của hầm sâu tiết diện tròn không vỏ trong môi trường đàn hồi bất đẳng hướng được phát triển. Trong bài báo này, tiếp cận thế phức của Lekhnitskii cho vật liệu đàn hồi bất đẳng hướng được áp dụng. Sử dụng lời giải giải tích, các ảnh hưởng của tính chất bất đẳng hướng của môi trường đến sự phân bố ứng suất, chuyển vị xung quanh hầm được phân tích. Lời giải giải tích nhận được có thể được xem như là một công cụ hữu ích cho việc thiết kế hầm sâu tiết diện tròn không chống nhờ vào sự phân tích nhanh và chính xác ứng suất và chuyển vị xung quanh hầm mà nó có thể mang lại.


Từ khóa: Hầm sâu không vỏ; môi trường bất đẳng hướng; lời giải giải tích.

 

Abstract: Based on complex variable method and on the technique of conformal mapping, an analytical solution for stresses and displacements around an unlined circular deep tunnel is developed. The Lekhnitskii complex potential approach of anisotropic elasticity is used in this study. Using the analytical solution, the anisotropic effect of linear elastic behaviour on the distribution of stresses and displacements around the tunnel will be detailed. This solution would be useful for deep tunnel design thanks to its quick and accurate evaluation of the stress and displacement fields surrounding the tunnel.

 

Keywords: Unlined deep tunnel; anisotropic medium; analytical solution.

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Hầm sâu được sử dụng nhiều trong các công trình hầm mỏ, giao thông ngầm cũng như đang được nghiên cứu làm công trình lưu trữ chất thải hạt nhân ở các nước công nghiệp phát triển. Việc đánh giá sự ổn định và an toàn của hầm sâu đòi hỏi phải xác định được trạng thái ứng suất - biến dạng xung quanh hầm, đặc biệt là giai đoạn hầm chưa được lắp vỏ hoặc hầm không chống.

 

NGUỒN:

 

TS. Trần Nam Hưng - Bộ môn Cầu đường sân bay Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt Học viện Kỹ thuật Quân sự

 

NCS. Nguyễn Hải Hưng - Khoa Công trình Trường Đại học Ngô Quyền

 

Mời xem chi tiết trên Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 9 Năm 2017GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH