CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tòa soạn: Toà nhà 3 tầng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ô D20 Tôn Thất Thuyết 
Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.3942.6573
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

LỰA CHỌN MẶT CẮT DỌC TỐI ƯU ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH ĐỘNG

2017/5/15 9:31 - TS. Nguyễn Hữu Thiện

Tóm tắt: Bài viết này trình bày cơ sở phương pháp luận của phương pháp quy hoạch động, một phương pháp tìm kiếm tối ưu hiện đại phổ biến trên cơ sở phân tích mô hình quyết định nhiều bước. Thông qua ví dụ cụ thể, trình bày việc vận dụng phương pháp quy hoạch động vào giải bài toán tìm mặt cắt dọc tối ưu đường sắt đô thị, một trong những yêu cầu quan trọng của công tác thiết kế xây dựng trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông.


Từ khóa: Quy hoạch động; Tối ưu; Ràng buộc; Hàm mục tiêu.

 

Abstract: This article presents methodological basis of dynamic programming method, a popular and modern optimization seeking method based on analysis of multi-steps decision model. Based on an example, the article also presents application of the method in solving problem on seeking the optimal longitudinal section of urban railway, one of the important requirements of designing work in the field of transport construction.

 

Keywords: Dynamic Programming; Optimization; Constraints; Object Function.

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Trong cuộc sống người ta thường phải tiến hành một chuỗi các quyết định tại nhiều thời điểm khác nhau. Vì các quyết định được thực hiện ở nhiều giai đoạn khác nhau nên vấn đề trên được gọi là quyết định nhiều bước. 

 

Quy hoạch động là phương pháp toán học dùng để tối ưu hoá quá trình quyết định nhiều bước. Khái niệm quy hoạch động được Richard Bellman đưa ra vào đầu những năm 1950.

 

Tư tưởng chính của quy hoạch động là tách quá trình quyết định nhiều bước thành những quá trình quyết định đơn bước. Bài toán tối ưu n biến được tách thành n bài toán tối ưu theo một biến được giải liên tiếp nhau. Việc tách bài toán ban đầu thành n bài toán con được thực hiện sao cho lời giải tối ưu của bài toán n biến ban đầu sẽ thu được từ lời giải tối ưu của n bài toán con một biến. 

 

NGUỒN:

 

TS. Nguyễn Hữu Thiện - Trường Đại học Giao thông Vận tải

 

Mời xem chi tiết trên Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 4 Năm 2017GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH