CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tòa soạn: Toà nhà 3 tầng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ô D20 Tôn Thất Thuyết 
Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.3942.6573
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP LIÊN TỤC HÓA KẾT CẤU NHỊP CẦU DẦM THÉP LIÊN HỢP BẢN TÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG BÊ TÔNG CỐT THÉP

2017/1/19 9:13 - PGS. TS. Phạm Văn Thoan

Tóm tắt: Bài báo trình bày giải pháp liên tục hóa kết cấu nhịp cầu dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép bằng bê tông cốt thép. Với kết cấu trên, đã khắc phục được nội lực, chuyển vị lớn và giảm được số lượng khe co giãn so với nhịp giản đơn. Hiện nay, ở Việt Nam chưa áp dụng nhiều kết cấu liên tục hóa dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép bằng phương pháp đổ bê tông cốt thép trên trụ. Vì vậy, tác giả đi sâu vào nghiên cứu đặc điểm làm việc và giải pháp cấu tạo của vị trí đổ bê tông cốt thép liên tục hóa. Từ đó, bài báo đưa ra ví dụ minh họa, kết luận và kiến nghị.


Từ khóa: Dầm thép liên hợp, liên tục hóa bằng bê tông cốt thép.

 

Abstract: This article presents a solution continuous girder bridge of chemical structural composite steel reinforced concrete slab of reinforced concrete. With the structure above, has overcome internal forces and large displacements and reduces the number of joints compared to a simple rhythm. Currently, Vietnam has not applied in many continuous structural steel beams chemical conjugation by the reinforced concrete pouring methods of reinforced concrete pillars in place. Therefore, the authors delve into research work characteristics and structural solutions for the location continuously reinforced concrete goods. Since then gave the example illustrated, conclusions and recommendations.

 

Keywords: Composite steel beams, continuously reinforced concrete goods.

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Liên tục hóa kết cấu nhịp cầu là nối liên tục từ các dầm từ giản đơn tạo thành dầm liên tục sao cho dưới tác dụng của lực dọc, nhiệt độ, tĩnh tải giai đoạn 2, hoạt tải cùng các nhân tố khác như co ngót, từ biến kết cấu nhịp làm việc như một hệ liên tục. Kết cấu nhịp cầu dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép là dạng kết cấu khi chúng làm việc với nhau thì chúng phát huy tốt khả năng chịu lực của mỗi loại vật liệu: khả năng chịu nén tốt của bê tông và chịu kéo tốt của thép đồng thời đảm bảo hiệu quả kinh tế...

 

NGUỒN:

 

PGS. TS. Phạm Văn Thoan - Viện kỹ thuật công trình đặc biệt Học viện KTQS

 

Mời xem chi tiết trên Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 1 + 2 Năm 2017

 

 GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH