CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Số 25, Tập thể Sư 361, ngõ 35 Nguyễn Bá Khoản Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0818547216
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH TA LUY VÀ KIỂM TOÁN ỔN ĐỊNH TA LUY BẰNG PHẦN MỀM GEOSLOPE CHO ĐƯỜNG TUẦN TRA BIÊN GIỚI TỈNH SƠN LA

2017/11/20 10:11 - Nguyễn Thị Minh Hằng; Nguyễn Thanh Sang; Hoàng Quốc Long; Tống Thành Đạt

Tóm tắt: Bài báo trình bày phương pháp ổn định mái ta luy trên đường tuần tra biên giới trên địa bàn Tỉnh Sơn La bằng biện pháp cắt cơ, xếp rọ đá. Ứng dụng phần mềm GeoSlope đưa ra mối quan hệ giữa hệ số ổn định K, chiều cao cắt cơ h và độ dốc 1/m của mái ta luy từ đó kiểm toán được ổn định mái ta luy thiết kế hoặc lựa chọn được giá trị 1/m đảm bảo mái dốc ổn định, nhằm hạn chế hiện trạng sụt trượt xảy ra.


Từ khóa: Ta luy, Geoslope, Sơn La, ổn định mái dốc, sụt trượt, rọ đá.

 

Abstract: This article presents methods of stabilizing the sloping roof on border patrol by means of cutting muscle, stone glove. GeoSlope software application provides a relationship between the stability coefficient K, the height hierarchy h and the angle 1/m of the slope roof from which the sloping roof is audited as well as the value choice 1/m assures The steep slope, in order to limit the sliding state occurs.

 

Keywords: GeoSlope, coefficient, slipping, gabion.

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 

Mái dốc ta luy đường có vai trò hết sức quan trọng đảm bảo chất lượng công trình đường ô tô. Dưới tác dụng đồng thời của trọng lượng bản thân, các yếu tố tự nhiên, hoạt động của con người có thể làm mất ổn định mái dốc dẫn đến hư hại công trình đường ô tô, gây nguy hiểm tính mạng người tham gia giao thông, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, thiệt hại kinh tế... Vì vậy thiết kế tính toán ổn định mái dốc ta luy là yêu cầu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn (theo TCVN 4054-05 với nền đào và nền đắp có chiều cao lớn hơn 12m bắt buộc phải kiểm toán ổn định mái dốc). Mặt khác, việc tính toán ổn định mái dốc giúp việc thiết kế mái dốc ta luy hợp lý góp phần làm giảm chi phí xây dựng công trình cũng như hạn chế sự sụt trượt Taluy nền đường tuần tra biên giới (TTBG) dưới tác động của các yếu tố tự nhiên.

 

NGUỒN:

 

Nguyễn Thị Minh Hằng; Nguyễn Thanh Sang; Hoàng Quốc Long - Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt Học viện Kỹ thuật Quân sự

 

Tống Thành Đạt - Lớp Cầu đường 12 Học viện Kỹ thuật Quân sự

 

Mời xem chi tiết trên Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 9 Năm 2017GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH