CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tòa soạn: Toà nhà 3 tầng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ô D20 Tôn Thất Thuyết 
Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.3942.6573
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

TÍNH TOÁN BIẾN DẠNG HẰN LÚN VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ NHIỆT ĐỘ ĐẾN ĐỘ ỔN ĐỊNH CẮT TRƯỢT LỚP BÊ TÔNG NHỰA MẶT ĐƯỜNG TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM

2017/11/20 15:7 - NCS. VŨ TRUNG HIẾU; GS. TS. PHẠM CAO THĂNG

Tóm tắt: Trong bài báo giới thiệu cơ sở lý thuyếttính toán ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ đến biến dạng dẻo lớp bê tông nhựa. Đánh giá mức độ biến dạng dẻo của các loại bê tông nhựa khác nhau trong điều kiện nhiệt độ Việt Nam.


Từ khóa: Bê tông nhựa, biến dạng dẻo, nhiệt độ khai thác.

 

Abstract: The article introduces the theoretical basis for calculating temperature effectsto plastic deformation of asphalt concrete layer. Valuation of each asphalt concrete’s plastic deformation in temperature conditions of Vietnam.

 

Keywords: Asphalt concrete, plastic deformation, working temperature.

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển biến dạng dẻo lớp bê tông nhựa (BTN) mặt đường như: thành phần cấp phối vật liệu, hàm lượng và hình dạng cốt liệu, loại nhựa bi tum và phụ gia sử dụng, các yếu tố chất lượng thi công, độ lớn và lưu lượng trục xe khai thác và các điều kiện môi trường khác. Trong bài báo này, tác giả đi sâu phân tích, đánh giá ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ môi trường đến quá trình hình thành và phát triển các biến dạng dẻo lớp BTN mặt đường trong điều kiện Việt Nam.

 

NGUỒN:

 

NCS. VŨ TRUNG HIẾU - Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

 

GS. TS. PHẠM CAO THĂNG - Học viện Kỹ thuật quân sự

 

Mời xem chi tiết trên Tạp chí Cầu đường Việt Nam số tháng 9 Năm 2017GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH