CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Số 25, Tập thể Sư 361, ngõ 35 Nguyễn Bá Khoản Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0818547216
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

Tổng Thư ký Hiệp hội Đường bộ toàn cầu (PIARC) gửi thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hội KHKT Cầu đường Việt Nam.

2017/12/20 9:40 - VP Hội

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam (VIBRA) )1987 - 2017), Ngày 8/12/2017, Ông Patrick MALLÉJCQ, Tổng thư ký Hiệp hội Đường bộ toàn cầu (PIARC) gửi thư chúc mừng Ông Ngô Thịnh Đức Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ GTVT Chủ tịch hội KHoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam nhân sự kiện quan trọng của Hội và cảm ơn sự tham gia của VIBRA vào các hoạt động của PIARC thời gian qua.

Tạp chí Cầu đường Việt Nam thừa lệnh đăng nguyên văn thư chúc mừng bản Tiếng Anh và Tiếng Việt.


Paris, December 8th, 2017

 

Mr. NGO THINH DUC

 

Former permanent Vice Minister of Ministry of Transport Chairman of VIBRA

 

Dear Sir,

 

On the occasion of the 30th anniversary of the Roads and Bridge Association of Viet Nam (VIBRA), I would like to congratulate you on your continuous involvement in the activities of the World Road Association (PIARC).

 

I would in particular like to highlight the following successful initiatives:

 

• A seminar and Committee meeting on tunnels, which was organised in Da Nang on 23-25 October 2013 and sparked lively and fruitful debate, thanks to the support that was provided by VIBRA;

 

• The input to the Vietnamese version of the PIARC online road dictionary.

 

They demonstrate that your experts are willing to share their experiences and learn from best practice internationally through PIARC’s Technical Committee, and contribute to our vision to be the world leader for knowledge exchange for roads and road transport in a context of sustainable development.

 

Further opportunities for joint initiatives will no doubt arise, such as the upcoming seminar on disaster and risk management which will take place in Hanoi in 2018, or the participation of experts from Viet Nam as members of Technical Committees.

 

With the sincerest thanks of the World Road Association (PIARC),

 

Patrick MALLÉJCQ

 

Secretary General

 

Nguyên Văn dịch bản Tiếng Việt

 

THE WORLD ROAD ASSOCIATION (PIARC)

 

Paris, ngày 8 tháng 12 năm 2018

 

THƯ CHÚC MỪNG

 

Kính gửi: Ông Ngô Thịnh Đức Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ GTVT Chủ tịch hội KHoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam

 

Thưa Ngài,

 

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam (VIBRA), tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp đến Ngài và cảm ơn sự tham gia của VIBRA vào các hoạt động của Hiệp hội Đường bộ toàn cầu (PIARC).

 

Nhân dịp này, cho phép tôi được nhấn mạnh các hoạt động mà VIBRA đã tham gia với PIARC trong thời gian qua:

 

- Phối hợp tổ chức thành công Hội thảo quốc tế và các cuộc họp kỹ thuật về hầm Đường bộ từ ngày 23-25 tháng 10 năm 2013 tại Đà Nẵng và được PIARC đánh giá cao;

 

- Tham gia xây dựng Bộ từ điển về đường bộ trực tuyến của PIARC bằng ngôn ngữ tiếng Việt.

 

Các hoạt động mà VIBRA tham gia đã chứng tỏ rằng các chuyên gia của VIBRA luôn sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm và tiếp thu các thành quả từ những cuộc họp quốc tế thông qua các Tiểu ban kỹ thuật của PIARC, cũng như đóng góp vào tầm nhìn của PIARC để trở thành một trong những tổ chức dẫn đầu thế giới về chia sẻ các kiến thức phát triển bền vững về đường bộ và giao thông vận tải đường bộ.

 

Những cơ hội hợp tác tiếp theo giữa PIARC và VIBRA cũng sẽ được tiếp tục trong thời gian tới, như là việc phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế về Quản lý thảm họa và rủi ro trong đường bộ được tổ chức ở Hà Nội vào năm 2018 và sự tham gia của các chuyên gia VIBRA vào các Tiểu ban kỹ thuật của PIARC.

 

Với sự cảm ơn chân thành của Hiệp hội đường bộ toàn cầu (PIARC).

 

Trân trọng

 

Patrick MALLÉJCQ

 

Tổng Thư kýGỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH