CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tòa soạn: Toà nhà 3 tầng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ô D20 Tôn Thất Thuyết 
Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.3942.6573
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

Thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng từ Bình Thuận đến Cà Mau

2019/3/29 18:1 - Nguồn: Văn phòng Hội

Ngày 29/3/2019, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam có Thông báo số 41/TB-HCĐVN cho các tổ chức thành viên Hội KHKT Cầu đường Việt Nam về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các đơn vị từ Bình Thuận đến Cà Mau. Toàn văn như sau:


 GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH