CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Số 25, Tập thể Sư 361, ngõ 35 Nguyễn Bá Khoản Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0818547216
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

Ban hành “Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải”

2014/9/30 9:14 - Bộ GTVT TẢI VỀ

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký Thông tư số 41/2014/TT-BGTVT Ban hành “Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải”.


Theo đó, Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành GTVT là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình và kết quả hoạt động chủ yếu của Ngành GTVT, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Nhà nước; làm cơ sở cho việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển ngành GTVT; đáp ứng nhu cầu trao đổi, hợp tác thông tin với các tổ chức, cá nhân.

 

Căn cứ vào “Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải” các Vụ, Ban tham mưu thuộc Bộ GTVT tổng hợp chỉ tiêu thống kê được phân công phụ trách, cung cấp cho Vụ Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp chung và công bố; Tổng cục Đường bộ VN, các Cục thuộc Bộ GTVT có trách nhiệm thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kế theo ngành, lĩnh vực để cung cấp cho các Vụ, Ban tham mưu thuộc Bộ tổng hợp; các Sở GTVT chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp thông tin thống kê trên địa bàn, cung cấp cấp cho các cơ quan thuộc Bộ GTVT.

 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2014 và thay thế Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 4/6/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải.GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH