CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Số 25, Tập thể Sư 361, ngõ 35 Nguyễn Bá Khoản Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0818547216
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

Ban hành Thông tư Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa

2015/1/29 9:30 - mt.gov.vn TẢI VỀ

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký ban hành Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa.

Thông tư này gồm 7 chương với 25 điều áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức cá nhân nước ngoài có liên quan đến vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa.

Thông tư Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2015; bãi bỏ Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa.
GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH