CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Số 25, Tập thể Sư 361, ngõ 35 Nguyễn Bá Khoản Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0818547216
Email: cauduong308@gmail.com
 

Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 2015/11/11 15:51

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký ban hành Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 2/11/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về...

Ban hành Thông tư Quy định về đường ngang 2015/11/11 15:10

Ngày 4/11, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 62/2015/TT-BGTVT "Quy định về đường ngang".

Ban hành Thông tư Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa 2015/1/29 9:30

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký ban hành Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT Quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa. Thông tư này gồm 7 chương với 25 điều áp dụng đối với các...

Ban hành Thông tư Quy định về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia 2015/1/16 15:4

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký ban hành Thông tư số 83/2014/TT-BGTVT Quy định về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia. Theo đó, Thông tư này quy định về việc vận tải hàng hóa; quyền, nghĩa vụ...

Thông tư số 67/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải 2014/12/1 11:4

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11...

1 2 3 4 5
VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH