CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Số 25, Tập thể Sư 361, ngõ 35 Nguyễn Bá Khoản Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0818547216
Email: cauduong308@gmail.com
 

Báo cáo tổng hợp những hoạt động 6 tháng đầu năm của Hội KHKT Cầu đường Việt Nam 2024/6/23 11:3

Công tác quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các văn bản liên quan đến đội ngũ trí thức KH&CN. 6 tháng qua, Thường trực TW Hội có sự phối hợp chặt chẽ với Chi ủy Chi bộ,...

Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Bến Tre: 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành 2022/9/23 20:35

Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổng thư ký Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam Dương Duy Lâm Viên đã trao Kỷ lục Việt Nam cho ông Trịnh Văn Y với kỷ lục được xác lập: “Người có công vận động và hỗ trợ...

Thông báo Thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng đợt 6 2020/6/12 18:41

Ngày 12/6//2020, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam có Thông báo số 63/TB-HCDVN về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và danh sách tham dự thi sách hạch kèm theo. Toàn văn như sau:

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển giao thông 2015/5/18 12:36

Vừa qua, ngày 8/5/2015, Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam đã ký Quyết định số 70/QĐ-HCĐ Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển giao thông. Toàn văn Điều lệ như sau:

Thông qua Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển giao thông 2015/5/18 11:43

Ngày 8/5/2015, Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam đã ký Quyết định số 69/QĐ-HCĐ Thông qua Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển giao thông. Toàn văn Đề án như sau

1
VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH