CHUYÊN MỤC CHÍNH

TẠP CHÍ
CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

Tòa soạn: Toà nhà 3 tầng - Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Ô D20 Tôn Thất Thuyết 
Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: 04.3942.6573
Email: cauduong308@gmail.com

TBT: T.S Nguyễn Văn Nhân
PTBT: Ngô Đức Hành

TRUNG TÂM TƯ VẤN KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG BẮC NINH: NHIỀU HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC, HIỆU QUẢ

2016/4/28 10:11 - Đình Bảng

Trung tâm tư vấn Kỹ thuật cầu đường (TVKTCĐ) thuộc Hội KHKT Cầu đường Bắc Ninh có chức năng tư vấn, giám sát, lập dự án, kiểm tra đánh giá, thẩm tra, thẩm định dự án... trong lĩnh vực xây dựng cầu đường. Từ 2013 đến nay, tập thể CBCNVLĐ Trung tâm đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và đạt được kết quả tích cực.


 

Những hoạt động tích cực, hiệu quả

 

Ngay từ khi Trung tâm đi vào hoạt động, bộ máy tổ chức được kiện toàn theo cả hai hình thức vừa kiêm nhiệm vừa chính nhiệm. Công tác nhân sự được bố trí sắp xếp phù hợp với điều kiện của đơn vị. Trung tâm gồm có 142 thành viên có đủ nguồn lực về nhân lực để hoàn thành các dự án lớn. Ngoài đội ngũ CBCNV, Trung tâm còn mời thêm cộng tác viên gồm các kỹ sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực giao thông. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở GTVT và các phòng ban của Sở GTVT, các cơ quan chức năng khác nên thời gian qua Trung tâm đã thực hiện việc tư vấn thiết kế, giám sát một số công trình như: tư vấn các công trình sửa chữa thường xuyên; giám sát công trình, tiêu biểu là tiểu dự án đầu tư xây dựng bến đò ngang sông bến đò Tri Phương - Đình Tổ và bến đò Đào viên Quế Võ, các công trình từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ như công trình cải tạo, sửa chữa đường đường tỉnh đoạn QL18 đến khu nhà ở công nhân của Công ty TNNH Canon Việt Nam Khu công nghiệp Quế Võ.

 

Để bắt kịp với nhu cầu công việc, hàng năm Lãnh đạo Trung tâm đã cử CBCNV đi bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tư vấn, đăng ký mua báo Khoa học công nghệ để từng bước nâng cao chất lượng công tác tư vấn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Trong quá trình phân công công việc Lãnh đạo Trung Tâm có sự xem xét và giao việc theo đúng năng lực cũng như trình độ chuyên môn của các thành viên, thường xuyên giám sát kiểm tra các thành viên thực hiện tốt công việc của mình. Đồng thời động viên khen thưởng kịp thời cho các thành viên có giải pháp kỹ thuật hợp lý trong thiết kế thi công, tư vấn đạt hiệu quả.

 

Hướng tới các mục tiêu

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Hội, Trung tâm TVKTCĐ Bắc Ninh đang phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ:

 

- Không ngừng xây dựng bộ máy cán bộ KHKT có năng lực và trình độ chuyên môn cao. Bên cạnh đó, phối kết hợp với những cán bộ có chuyên môn ngoài ngành Cầu đường cùng tham gia hoạt động. Trung tâm thường xuyên đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng trong sản xuất và quản lý. Trung tâm nghiên cứu và tổ chức thực hiện Điều lệ hoạt động của mình theo nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm xây dựng Trung tâm tư vấn thực sự là một tổ chức khoa học vững mạnh. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để tạo niềm tin với Lãnh đạo Sở GTVT Bắc Ninh và các phòng ban, đơn vị của Sở cũng như các Hội khoa học bạn trong và ngoài tỉnh để Trung tâm hoạt động ngày một hiệu quả.

 

Thường xuyên cập nhật những ứng dụng KHKT mới và kiến thức chuyên ngành cầu đường để các thành viên của Trung Tâm bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Tiến hành nghiên cứu áp dụng những kỹ thuật mới trong công việc được giao. Trung tâm xây dựng chương trình tư vấn và dịch vụ đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân kỹ thuật cho các đơn vị trong ngành GTVT, bồi dưỡng và ứng dụng công nghệ thông tin vào thiết kế, kiểm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế dự án các công trình GTVT.

 

Thực hiện phân công, phân nhiệm, chuyên môn hóa các bộ phận chuyên sâu từng lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng về cầu đường bộ, nền mặt đường, vật liệu xây dựng... Tư vấn thẩm định, giữ gìn uy tín chuyên môn của Trung tâm.

 

- Mở rộng lĩnh vực hoạt động tư vấn dịch vụ như: Tư vấn môi trường, tham gia ký các hợp đồng dịch vụ KHCN và các dự án lớn từ 6 - 8 công trình (tư vấn, thẩm định các công trình giao thông xây dựng, môi trường...). Tham gia thi công một vài công trình vừa và nhỏ để góp quỹ cho Hội và tạo thêm việc làm cho các thành viên.

 

- Trung tâm phối kết hợp với Trung tâm dịch vụ, tư vấn của Hội bạn và các tỉnh khác để trao đổi thông tin, tham quan học hỏi kinh nghiệm của các trung tâm bạn về việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, về tư vấn giám sát và lập dự án, thẩm định hồ sơ dự án...

 

- Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến kiến thức KHCN, nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết về tiêu chuẩn công trình nâng cao tính trung thực trong khoa học và đạo đức nghề nghiệp, chống tiêu cực trong hoạt động KHCN của hội viên.GỬI Ý KIẾN


VIDEO CLIP
Xem thêm >>
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH